Pharmaceutical Chamber of Montenegro

LEXI COMP I LEXI INTERACT

Otvaranje testnog pristupa za baze lijekova Lexi Comp i Lexi Interact

Poštovane/i,

Obavještavamo Vas da otvaranje testnog pristupa za baze lijekova Lexi Comp i Lexi Interact koji je bio planiran za 1. mart je za sada odložen.

Predstavnica nas je obavijestila da od glavnog zastupnika očekuju šifre za pristup engleskoj bazi. Pristup će biti na našem i na engleskom jeziku.

U svakom slučaju izvjesno je da će u narednom periodu (o terminu ćete biti obaviješteni) biti omogućeno testiranje obje baze.

Takođe u ovoj kategoriji