Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KRATKO POJAŠNJENJE U VEZI PRIJAVE ZA SMART PROJEKAT

Poštovane koleginice i kolege,

Za prijavu na SMART radionicu neophodno je uz popunjenu prijavu i uplatu kotizacije (za nove učesnike 30,00 eura i za učesnike koji su pohađali prvi smart kurs 15,00 eura), dostaviti putem e-maila:

– dokaz o radnom odnosu u apoteci (ugovor ili potvrdu poslodavca),

-dokaz o kontinuiranoj edukaciji, tj.prisustvu makar jednom predavanju u proteklom periodu,kao dokaz učešća na predavanjima koja se organizuju preko Komore i

-dokaz o uplaćenoj članarini za 2018 i 1/2 2019. godine.

Nakon isteka roka za predaju prijava (5. septembra) provjerićemo da li prijavljeni ispunjavaju navedene uslove, te iste obavijestiti putem e-maila.

Molimo da u prijavi navedete vašu e-mail adresu i kontakt telefon.

Detaljan opis smart radionice dostupan je na sajtu Komore www.fkcg.org

Agenda za smart radionicu biće objavljena blagovremeno.

Hvala na razumijevanju.

Takođe u ovoj kategoriji