Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONTINUIRANA EDUKACIJA

Poštovani,

Kompletiran spisak sa održanih predavanja KE 2018-2019.

Napomena: Kopije sertifikata sa održanih predavanja možete osim lično slati i preporučeno poštom na adresu Komore.


SPISAK

Takođe u ovoj kategoriji