Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

9. maj 2018. u 09:30 h - Hotel 'Ramada' Podgorica

Poštovane kolege, 

Konstitutivna sjednica Skupštine  Komore na kojoj će novoizabrani članovi potpisati pristupnice za ulazak u Skupštinu, održaće se 09. maja (srijeda) u 09.30 h, hotel ‘Ramada’, Podgorica.
 
Molim novoizabrane članove da potvrde svoje prisustvo.
 
Sjednicom će predsjedavati najstariji član Komore (novoizabrani) dok se ne izabere predsjednik Skupštine.
VAŽNO: Novoizabrani članovi dužni su da daju (pošalju mejlom) predlog zaključno sa 09.05.2018. godine (uz slanje potrebne dokumentacije predviđene poslovnikom: dokaz o radnom stažu većem od 10 godina i 10 potpisa podrške od kolega za kandidata kojeg predlažu).
 
Bliže informacije u Poslovniku o radu Skupštine Komore i izboru organa Komore.
 
Na sjednici kao tačka Dnevnog reda biće: 
 
Izbor Predsjednika Skupštine Komore – na osnovu prijava novoizabranih članova
 
Izbor Predsjednika Komore
 

Za Predsjednika Komore dobili smo prijavu jednog kandidata:

  • 1.Milanka Žugić
Izbor organa Komore
 
  • Izvršni odbor za koji smo dobili 5 prijava kandidata:


1.Snežana Stanković

 

2.Slavica Vučurović

3.Nataša Burzanović

4.Radojka Perišić

5.Pavle Jurlina 

 
Predsjednik Komore na sjednici, na osnovu prijava bira 4 člana Izvršnog.
Predsjednik Komore ujedno postaje i predsjednik Izvršnog odbora. 
 
Sud Komore

Za predsjednika Suda Komore dobili smo jednu prijavu kandidata:

 

1.Milanka Krunić Bajagić

Bira se još 3 člana Suda Komore i 4 zamjenika
  • Tužilac Komore – bira se 1 
  • Zamjenik Tužioca Komore – bira se 1
Stalne – ne mijenja se – nije potrebno slati predloge
 
Komisija za kontinuiranu edukaciju -5 članova ostaje nepromijenjena 
Komisija za izdavačku djelatnost -5 članova ostaje nepromijenjena 
Komisija za uništavanje faksimila -5 članova ostaje nepromijenjena
 
Povremene (novoizabrani članovi šalju predloge i biraju se novi članovi i zamjenici na sjednici ) 
 
Komisija za stručna pitanja i dodjelu nagrada – bira se 5 članova
Komisija za etička i pravna pitanja-bira se 5 članova
Komisija za ekonomska pitanja- bira se 5 članova
Komisija za privatnu praksu – bira se 5 članova
Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje -bira se 3 člana 
Takođe u ovoj kategoriji