Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Novoizabrani članovi Skupštine: 

A) U izbornoj jedinici br. 1 – Podgorica , Danilovgrad i to:

1.Milanka Žugić 

2.Jelena Popović 

3.Snežana Hajduković  

4.Snežana Stanković  

5.Mirjana Dragnić 

6.Zorica Potpara 

7.Ljepava Spaić 

8.Milica Popivoda 

9.Milena Marić  

10.Vera Dabanović  

11.Vesna Vuković  

12.Nataša Đukanović 

13.Jelena Novović 

14.Danijela Golubović 

15.Erin Šarkinović 

16.Katarina Poleksić  

17.Dragana Šarkinović 

18.Milica Labudović 

B) U izbornoj jedinici br. 2 – Nikšić, Šavnik, Plužine i to:

1.Branka Barjaktarović  

2.Nataša Knežević 

3.Rajka Daković 

C) U izbornoj jedinici br. 3 – Pljevlja i Žabljak i to:

1.Zorica Ajduković 

2.Ivana Šarac 

D) U izbornoj jedinici br. 4 – Berane, Plav, Rožaje, Andrijevica i to :

1.Jasmin Cikotić 

2.Lidija Miketić

E) U izbornoj jedinici br. 5 – Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac i to:

1.Gordana Obradović  

2. Piper Radosav 

F) U izbornoj jedininici br. 6 – Bar i Ulcinj i to:

1.Slobodanka Brnjada 

2.Danijela Ćorić  

3.Mehrixhana Dervishi Llazorja 

G) U izbornoj jedinici br. 7 – Kotor, Tivat i Herceg Novi i to:

1.Tanja Đurović 

2. Jadranka Trojanović 

3.Katarina Milošević Kostadinović 

 4.Jelena Đerković

H) U izbornoj jedinici br. 8 – Cetinje i Budva i to:

1.Marija Duletić 

2.Ljiljana Radunović 

3.Nada Vulićević


Odluke sa konstitutivne sjednice Skupštine su u prilogu.


Takođe u ovoj kategoriji