Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONGRES FARMACEUTA BIH

Poštovani,

Podsjećamo vas na IV Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Sarajevu, u periodu od 10. do 13. oktobra.  Kongres organizuju  Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutsko društvo Republike  Srpske, u saradnji sa Farmaceutskim fakultetima u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru.

IV Kongres farmaceuta će se održati na temu „Novi trendovi u farmaciji“, gdje će se u okviru osam sekcija kongresa održati tematska predavanja o novim postignućima i trendovima u farmaciji.

Molimo da svoje prisustvo potvrdite što prije, radi što bolje organizacije i pripreme Kongresa.

Više informacija možete pogledati i na web stranici Kongresa www.kongresfarmaceuta.ba .

Takođe u ovoj kategoriji