Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONFERENCIJA ‘PLANIRANJE KADROVA U ZDRAVSTVU – NEMOGUĆA MISIJA ILI NOVA PRILIKA?’

Poštovani,

tijekom protekle dvije godine kreatori politika, građani i javnost nebrojeno su puta odali priznanje zdravstvenim radnicima koji su na čelu borbe protiv pandemije koronavirusa. Dobro i pravovremeno planiranje zdravstvenih kadrova ključno je za efikasno funkcioniranje zdravstvenih sustava, što osobito dolazi do izražaja u kriznim situacijama kao što je trenutačna.

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Europski gospodarski i socijalni odbor u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ organizira konferenciju „Planiranje kadrova u zdravstvu – nemoguća misija ili nova prilika?”.

Konferencija će se održati u petak, 11. veljače 2022. godine s početkom u 15 sati u hibridnom obliku – Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, Zagreb (Zoom platforma).

Sudioniciprogram te obrazac za prijavu na konferenciju dostupni su na web stranici – hrh.mef.hr.

Prijavite se i aktivno sudjelujte!

Danko Relić, MD, PhD
European Economic and Social Committee

Diversity Europe Group

Association of People’s Health “Andrija Stampar”

Mail: danko.relic@mef.hr

Takođe u ovoj kategoriji