Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONFERENCIJA, 18-20. OKTOBAR 2018.

Povodom obilježavanja desetogodišnjice rada, obavještavamo vas da Agencija za ljekove i medicinska sredstva, organizuje stručnu konferenciju u periodu od 18. do 20. oktobra 2018. godine, u hotelu ‘Palmon Bay & Spa’ u Herceg Novom.

Ova dvodnevna konferencija će okupiti brojne učesnike, predstavnike institucija zdravstvenog sistema Crne Gore, nacionalnih regulatornih tijela, akademske zajednice, kao i farmaceutske industrije, koji će kroz predavanja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka biti u prilici da steknu uvid u najaktuelnija regulatorna dešavanja u oblasti stavljanja lijeka u promet, praćenja neželjenih dejstava ljekova, kliničkih ispitivanja, falsifikovanih ljekova, medicinskih sredstava i ostalih tema relevantnih za farmaceutski sektor.

Program skupa, kao i način prijave zajedno sa pratećim tehničkim informacijama, biće naknadno objavljeni.

Takođe u ovoj kategoriji