1. Da bi postali registrovani korisnik na Portalu Kontinuirane Edukacije potrebno je da imate status redovnog ili privremenog člana Farmaceutske komore.
  2. Pri registraciji navodite vaš broj licence, ime i prezime, e-mail adresu i lozinku po želji. Kod registracije prihvatate Uslove registracije i Uslove korišćenja veb-portala.
  3. Registracija se potvrđuje, odobrava, nakon provjere osnovnih podataka (ime i prezime i broj licence). U određenim slučajevima možemo tražiti da se e-mail adresa novog korisnika poklapa sa e-mail adresom člana koja je registrovana u bazi članova Komore.
  4. Novi korisnik, nakon registracije, dobija mogućnost da izmjeni prvobitno kreiranu loziku ili e-mail adresu. Promjena imena i prezimena i broja licence nije moguća.
  5. Sa registracijom korisnik dobija mogućnost kreiranja određenih sadržaja (kratak sadržaj o korisniku, postove) kao i da postavlja komentare. Moguće je i uređivanje korisničkog profila i naloga.

Close Menu