Korisnički nalog

Određeni dijelovi veb-portala su dostupni samo korisnicima / članovima koji su se registrovali. Prilikom registracije korisnik / član obavezno unosi e-mail adresu i lozinku, kao i ime i prezime i broj licence. Korisnici / članovi odgovaraju za tačnost unijetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje u zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik / član je u obavezi da o tome odmah obavjesti veb-portal putem e-mail-a. Portal zadržava diskreciono pravo da ukine korisnički nalog ukoliko posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka.

Registracija naloga

Da biste postali registrovani korisnik / član na Portalu KE, potrebno je da imate status redovnog ili privremenog člana Farmaceutske komore.

Ponašanje korisnika / članova

Portal KE se može upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

Međunarodni korisnici

Portal KE kontroliše, upravlja i administrira portal iz pristupnih lokacija na teritoriji Crne Gore. U slučaju da korisnik /član pristupa sa lokacije koja se nalazi van Crne Gore, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

Intelektualna svojina

Vlasništvo Portala KE: tekst, grafika, logo i softver koji se upotrebljava na ovom portalu, osim određenih izdanja u digitalnom formatu. Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Portala KE je zabranjeno i podliježe krivičnoj odgovornosti.

Portal KE ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj koji objavljuju korisnici / članovi. Portal KE ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatran za odgovornog u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko portala.

Pristup sadržajima na portalu

Glavni dio sajta su informacije o kontinuiraoj edukaciji.

Sa registracijom korisnik dobija mogućnost pristupa određenim lokacijama, zaštićenim sadržajima, koje mogu da koriste samo članovi portala. Korisnik / član može da uredi određeni dio korisničkog naloga / profila. Lista korisnika / članova portala dostupna je samo registrovanim korisnicima / članovima.

Modifikacije usluga

Portal KE zadržava pravo da portal povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga portala sa ili bez obavještenja.

Kontrola

Portal KE ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonima u Crnoj Gori.

Politika privatnosti – Zaštita ličnih podataka

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Portal KE prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik“) preko www.fkcg.org/ke ili drugih strana/sajtova, kao i aplikacija u našem vlasništvu koji upućuju na www.fkcg.org/ke u daljem tekstu “Sajt“).

Lični podaci se mogu obrađivati i prenjeti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijeni. Lični podaci će se prenjeti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti se odnosi na Portal KE i sve usluge koje nudi, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ova Politika privatnosti se odnosi isključivo na Portal KE. Zato preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posjećujete.

Lični podaci

Lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumijeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

Ako ste posjetilac sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gdje je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posjetio.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje prikupljamo o ukupnoj posjeti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

Korisnicima / članovima se smatraju

 • Članovi, odnosno fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja sajta (do prestanka članstva u Komori), a u svrhe informisanja u vezi KE i koja nakon registracije prijavom pristupaju sajtu ili aplikaciji, a na način propisan Uslovima korišćenja.
 • Posjetioci, odnosno lica koja pristupaju sajtu, bez registracije/prijave, radi korišćenja sajta u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primjenjuju shodno, odnosno samo tamo gdje ima mjesta njihovoj primjeni.

Koje informacije skuplja Portal KE

Portal KE skuplja informacije od korisnika, koje mogu da uključe lične informacije, na različitim mjestima sa njenog Internet sajta i preko njenog softvera i to su:

 • E-mail adresa
 • IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisima
 • Vrijeme kreiranja naloga
 • Vrijeme modifikacije / mijenjanje podataka
 • Vrijeme posljednjeg pristupa.

Portal KE prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako Korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvijek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu.

Portal KE ne sakuplja svjesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

Kolačići (Cookies)

Kolačići su male datoteke sa podacima koji se skladište i čuvaju u uređajima korisnika koji pristupaju Internetu sa ciljem prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrebili prilikom pristupa. Njihovo je skladištenje pod potpunim nadzorom pretraživača koji upotrebljava korisnik, a skladištenje kolačića može se po želji ograničiti ili onemogućiti.

Kolačići su važni za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Interakcija između korisnika interneta i internet stranice uz pomoć kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, internet stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme, a pretraživanje internet stranica je djelotvornije i lakše.

Većina internet stranica upotrebljava kolačiće jer su prikladno sredstvo za održavanje novog i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog korisnika interneta. Više je razloga za upotrebu kolačića – prvi je razlog njihova sposobnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine internet stranice (detalji o prilagođavanjima pojedine internet stranice), a osim toga, oni pomažu u obavljanju raznih internet usluga i pomažu pri skupljanju statističkih podataka o navikama korisnika interneta – uz pomoć kolačića može se pratiti učestalost posjećivanja određene internet stranice.

Kolačićima se može jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posjete našem Sajtu. Stoga preporučujemo da funkcionalnost kolačića bude omogućena. Takođe, preporučujemo da pročitate Politike privatnosti najčešće korišćenih pretraživača (browser-a):

Google Chrome – https://policies.google.com/privacy

Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Internet Explorer – https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Opera – https://www.opera.com/privacy

Kako Portal KE upotrebljava kolačiće

Kada Korisnik posjeti sajt ili kreira korisnički nalog postaviće se cookie na računar Korisnika. Potrebno je da cookies budu omogućeni u pretraživaču tako da Portal KE može da Korisnika identifikuje kao stalnog posjetioca i da održava razmjenu potrebnih informacija sa ulogovanim korisnicima.

Korišćenjem kolačića, Portal KE prikuplja sljedeće informacije posjetioca web stranice:

 • informacije o uređaju (vrsta, marka)
 • informacije o operativnom sistemu (vrsta i verzija).

Prikupljamo tehničke podatke o uređaju i programu kako bismo osigurali kvalitet podešavanja Sajta. Informacije o stranicama koje su bile prikazane prikupljaju se u analitičke svrhe što nam omogućava da unaprijedimo sadržaj i doživljaj Korisnika. Ne postoji mogućnost da se korišćenjem tih informacija identifikuje Korisnik. Takođe, Portal KE koristi cookies da isprati trendove i šablone upotrebe da bi bolje razumio i poboljšao dijelove sajta.

Sigurnosna procedura

Portal KE koristi aktuelne sigurnosne metode da bi zaštitio podatke. Vaše informacije se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena višestrukim zaštitama i dostupne su samo autorizovanom osoblju. Podaci nikada neće biti dostupni trećim licima bez saglasnosti Korisnika.

Zaštita Portala KE i njenih korisnika

Portal KE će obezbjediti lične informacije o nalogu isključivo ukoliko dobije zakonski obavezujući nalog za to od nadležnih državnih organa Crne Gore. Ovakav pristup je odgovarajući u cilju poštovanja zakonskih normi.

Gašenje naloga od strane Korisnika i obustavljanje obrade podataka

Ukoliko, u bilo kom trenutku, Korisnik želi da ugasi nalog i obustavi obradu ličnih podataka, potrebno je na osnovu opcije ‘obriši nalog’ unosom lozinke potvrditi brisanje naloga. Lične informacije će biti izbrisane iz baze aktivnih korisnika.

Skladištenje podataka

Dobijene podatke Portal KE skladišti na serverima renomirane kompanije GoDaddy. Prije korišćenja sajta Portal KE, molimo da se bliže informišete preko navedenih stranica:

 • Legal notice:
 • Data privacy:
 • System policies:
 • Terms and conditions:

Korisnički profil / nalog

Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete vidjeti vaše podatke.

Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju povjerljivim i da ih ne otkrivate neovlašćenim trećim licima. Portal KE ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je Portal KE odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite na našu kontakt e-mail adresu bez odlaganja.

Funkcionalnost “ostani prijavljen” internet pretraživača Korisnika omogućuje upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada Korisnik pristupa Sajtu. Portal KE ni na koji način nije povezan s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica i ukazujemo da funkcionalnost ‘ostani prijavljen’ neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane ‘kolačiće’ poslije svake sesije ili obrišete sami ‘kolačiće’.

Obavještenje o promjenama

Portal KE može s vremena na vrijeme da preradi Uslove korišćenja da bi ih održao u skladu sa svojim uslugama. Datum ažuriranja služi da podsjeti Korisnika na nedavne modifikacije. Ako promjene direktno utiču na način na koji se dijele lični podaci Korisnika, Portal KE će obavjestiti Korisnika postavljanjem obavještenja na sajtu ili slanjem e-mail poruke koja omogućava da Korisnik odbije takvu promjenu. U ovom slučaju Korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke na naš kontakt e-mail obavjesti Portal KE da ne prihvata promjene.

Izmjene, datum stupanja na snagu

Ovi Uslovi korišćenja se primjenjuju na korišćenje našeg Sajta od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmjenimo u cjelosti ili u dijelovima Uslove korišćenja, u bilo koje vrijeme i bez ličnog obavještavanja, s tim da ćemo uvijek postaviti obavještenje o učinjenim materijalnim izmjenama na Sajtu. Mi vas pozivamo da periodično pogledate ove uslove kako biste ostali informisani o postupanju Sajta. Ako se protivite bilo kakvim izmjenama, prestanite sa korišćenjem naše stranice, odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Ukoliko po objavljivanju ili slanju obavještenja o izmenama Uslova korišćenja Korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom Sajta podrazumijevaće se da je prikupljanje, upotreba ili dijeljenje ličnih podataka predmet izmjenjene verzije Uslova korišćenja i smatraće se pristankom sa navedenim izmjenama.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Uslova korišćenja Portala KE ili načina na koji koristi vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na farmaceutska.komora.cg@gmail.com ili da koristite sljedeću adresu:

Posljedni put ažurirano: 10. 11. 2019.

Close Menu