Prilikom popunjavanja podataka za registraciju obavezno u polje korisničko ime / broj licence upišite broj vaše licence u formi L-000 (veliko slovo L + broj vaše licence za redovne članove – npr. L-150) ili PL-000 (velika slova PL + broj vaše licence za povremene članove – npr. PL-200). Nakon proslijeđivanja forme za registraciju primićete e-mail sa obavještenjem.

Ukoliko vam je potrebna pomoć koristite sljedeći link.

Uslovi registracije
Uslovi korišćenja

Close Menu