Dobrodošli na stranice PORTALA KONTINUIRANE EDUKACIJE!

Pristup zaštićenim sadržajima na Internet stranici Farmaceutske komore Crne Gore je namjenjen redovnim  i privremenim članovima Komore i organizatorima kontinuiranih edukacija.

REGISTRACIJA REDOVNIH I PRIVREMENIH ČLANOVA

Ukoliko ste redovan član Komore, prilikom popunjavanja podataka za registraciju obavezno u polje korisničko ime / broj licence upišite broj vaše licence u formi L-000 (L + broj vaše licence za redovne članove) ili PL-000 (PL + broj vaše licence za privremene članove). Po izvršenoj registraciji, naši administratori će provjeriti primljene podatke i u roku od 48 časova vaš nalog će biti aktiviran.

REGISTRACIJA ORGANIZATORA KONTINUIRANIH EDUKACIJA

Ukoliko ste organizator kontinuiranih edukacija, za registraciju popunjavate posebni zahtjev koji odobrava sekretar Komore. Molimo Vas da se pridržavate datih uputstava, jer neispravne zahtjeve za registraciju nijesmo u mogućnosti da prihvatimo.

ZA SVE REGISTROVANE KORISNIKE

ZA REDOVNE & PRIVREMENE ČLANOVE

ZA ORGANIZATORE KONTINUIRANIH EDUKACIJA

Close Menu