Pharmaceutical Chamber of Montenegro

IZDAVANJE LICENCI – VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

U prilogu je važno obavještenje po periodima izdavanja licenci sa spiskovima.

Prva grupa (oktobar 2018-2019) je predala dokaze i evidentirani su.

Molimo kolege sa ovog spiska (novembar i decembar 2018-2019) da dostave dokaze u roku.

Na primjer: ako je farmaceutu licenca izdata 2. 11. 2018. dokaz o kont. edukaciji treba da preda najkasnije do 2. 11. 2019. za tu godinu, i tako redom u zavisnosti od datuma izdavanja licence.

Dokaze slati poštom ili predajom u prostorije komore (lično ili na osnovu ovlašćenja). Dokaze poslate putem e-maila nećemo razmatrati.

S poštovanjem, 
Stručna služba Komore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naredne grupe koje će predavati dokaze(U OVIM PERIODIMA) u tabeli:

 

SPISAK LICENCI – DOMAĆI DRŽAVLJANI

SPISAK LICENCI – STRANCI

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA KE

Takođe u ovoj kategoriji