Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KANDIDACIONI LIST

IZBORI ZA NOVE ČLANOVE SKUPŠTINE KOMORE

PRIJAVNI LIST

Poštovani, u narednom dijelu prezentovane su dostupne opcije za prijavu preko kandidacionog listića:

Opcija I – ELEKTRONSKI | Preuzmite prijavni list u obliku izmjenjivog .pdf dokumenta. Dokument (prijavni list) popunite na Vašem računaru, snimite ga sa novim nazivom ili  jednostavno preuzeti dokument nakon popunjavanja snimite na opciju Save (snimi) sa istim nazivom i na kraju dokument proslijedite na mail adresu: farmaceutska.komora.cg@gmail.com. Očekujte potvrdu prijave e-mailom.

Preuzmi izmjenjivi PDF fajl (prijavni list) ukoliko koristite Opciju I

Napomena: Poželjno je da imate na računaru instaliran Adobe PDF Reader – Link za preuzimanje

Opcija II – Kliknite na link koji vas vodi do Online prijavnog lista. Popunite online prijavu i istu dostavite online putem veb-forme. Primićete potvrdu i na Vašu e-mail adresu sa kompletnim podacima koje ste proslijedili i Farmaceutskoj komori Crne Gore. Očekujte potvrdu prijave e-mailom.

Online forma (prijavni list) ukoliko koristite Opciju II

Opcija III – PREPORUČENOM POŠTOM | Preuzmite prijavni list u obliku izmjenjivog .pdf dokumenta. Dokument (prijavni list) popunite na Vašem računaru. Nakon popunjavanja prijavni list odštampajte i štampani primjerak u adresiranoj koverti dostavite preko Pošte CG (preporučenom poštom) na adresu Farmaceutska komora Crne Gore, Trg Nikole Kovačevića 12, 81000 Podgorica, Crna Gora. Takođe, ukoliko ne želite da popunjavate prijavni list na računaru, možete pruzeti i odštampati neizmjenjivi .pdf dokument koji ćete manuelno popuniti hemijskom olovkom. Očekujte potvrdu prijave e-mailom kada ista bude dostavljena od strane poštanske službe.

Preuzmi izmjenjivi PDF fajl (prijavni list) ukoliko koristite Opciju III

Napomena: Poželjno je da imate na računaru instaliran Adobe PDF Reader – Link za preuzimanje

Preuzmi neizmjenjivi PDF fajl (prijavni list) ukoliko koristite Opciju III

Opcija IV – LIČNO | Preuzmite prijavni list u obliku izmjenjivog .pdf dokumenta. Dokument (prijavni list) popunite na Vašem računaru. Nakon popunjavanja prijavni list odštampajte i štampani primjerak u koverti predajte lično neposredno Stručnoj službi Farmaceutske komore Crne Gore na adresi u Podgorici: Trg Nikole Kovačevića 12. Takođe, ukoliko ne želite da popunjavate prijavni list na računaru, možete pruzeti i odštampati neizmjenjivi .pdf dokument koji ćete manuelno popuniti hemijskom olovkom i predati lično Stručnoj službi Komore u koverti.

Preuzmi izmjenjivi PDF fajl (prijavni list) ukoliko koristite Opciju IV

Napomena: Poželjno je da imate na računaru instaliran Adobe PDF Reader – Link za preuzimanje

Preuzmi neizmjenjivi PDF fajl (prijavni list) ukoliko koristite Opciju IV