Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 7

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

16.10.2017. :: Učešće FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE na radionici pod nazivom: 'Unapređenje sigurnosti i kvaliteta usluga zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu', Banja Luka, 12.10.2017.

U organizaciji Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA), i Instituta za javno zdravstvo RS, u četvrtak 12.10.2017., održana je radionica sa učešćem predstavnika akreditacijskih agencija iz regiona, koje je za cilj imala analizu stanja, i razmjenu iskustava u oblasti uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu.

Uzimajući u obzir zakonska rješenja koja se donekle međusobno razlikuju u određenim definicijama i poimanjima prirode, i vrsta zdravstvenih ustanova, na skupu su prezentirane aktivnosti koje su do sada sprovedene, kao i planovi za budući rad svih prisutnih.

Radionici su osim predstavnika Agencije iz Bosne i Hercegovine i agencije RSrpske, prisustvovali predstavnici : Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Republici Makedoniji; Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj; Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji; te Društva za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite i Farmaceutske komore Crne Gore.

Galerija - Radionica

16.10.2017. :: Pismo zdravstvenim radnicimae

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za bezbjednu primjenu Metilprednizolona.

Opširnije

16.10.2017. :: VI Sajam medicine

Dostupan Program VI Sajma medicine koji se održava 19-21. Oktobra.

Program

12.10.2017. :: Prvo obavještenje o IX Simpozijumu magistara farmacije Federacije BiH

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo vas da je Upravni odbor Komore magistara farmacije FBiH na VII. sjednici održanoj 29.09.2017. godine donio Odluku da se IX Simpozij magistara farmacije, u organizaciji Komore, održi u Sarajevu u Hotelu Hills na Ilidži u periodu od 17. do 19. novembra 2017. godine (petak - nedjelja). Tema Simpozija je „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima“.

Hronične bolesti predstavljaju najveći teret zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Neadekvatna prehrana i životni stil važni su faktori rizika koji se mogu modificirati, a prehrana i suplementacija prilagođena potrebama pojedinca može poboljšati terapijske ishode te unaprijediti zdravlje i psihofizičke sposobnosti. Farmaceuti su zdravstveni radnici te kao dio zdravstvenog tima treba da učestvuju u svim aktivnostima usmjerenim ka očuvanju i unapređenju zdravlja, između ostalog i kroz savjetovanje pacijenata o adekvatnoj prehrani i primjeni dijetetskih suplemenata. Kao interdisciplinarno obrazovani stručnjaci, treba da učestvuju i u naučnim istraživanjima, razvoju i formulaciji suplemenata i posebnih kategorija hrane namijenjenih poboljšanju određenih fizioloških funkcija i kvaliteta života pacijenta. Konačno, farmaceuti su zdravstveni profesionalci koji su najkompetentniji za obavljanje kontrole proizvodnje, kvaliteta i označavanja te postmarketinškog praćenja dijetetskih suplemenata, kao i formuliranje zakonske regulative takvih proizvoda. U praksi, međutim, ove kompetencije farmaceuta često nisu adekvatno prepoznate. Zadatak je struke da intenzivno radi na promociji, kao i kontinuiranom razvoju kompetencija s ciljem osiguranja pozicije magistra farmacije kao važnog, čak i vodećeg stručnog profila u ovoj oblasti. Nadamo se da ćete svojim prisustvom na Simpoziju doprinijeti ostvarivanju ovog cilja kroz diskusiju, razmjenu mišljenja i iskustava na ovu veoma aktuelnu temu.

Učešće na Simpoziju bit će bodovano od strane Komore magistara farmacije FBiH u skladu sa važećim Pravilnikom.

Radujemo se Vašem učešću i našoj saradnji!

Predsjednik Komore magistara farmacije FBiH, Prim.mr.sci. Zahida Binakaj,mr.ph.

Prvo obavještenje (kompletan dokument)

Info flajer

First Call (english version)

First call for members who want to parcitipate (english version)

12.10.2017. :: Besplatni probni dio za Lexi Comp i Lexi Interact

Poštovane kolege,

Želimo Vas obavijestiti da su Komora magistara farmacije BiH i Asocijacija farmaceutskih komora jugoistočne E​​​​vrope, čiji je Farmaceutska komora Crne Gore član, dogovorile zajednički projekat koji ima za cilj dodatnu edukaciju farmaceuta iz interakcije ljekova kao i alergijskih reakcija što bi doprinijelo većem kvalitetu usluge farmaceuta.

S tim u vezi postignut je dogovor sa kompanijom Data Status čije odobrenje i saglasnost imamo, da besplatni probni dio za Lexi Comp i Lexi Interact bude od 27.09.2017. godine za sve farmaceute, pa vas ovim putem pozivamo na korišćenje u gore pomenutom periodu.

Rok korišćenja će biti do kraja oktobra ili polovine novembra o čemu ćemo vas obavijestiti naknadno.

U prilogu Vam dostavljamo Uputstvo za korištenje kao i pristupne šifre.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KOMORE, Milanka Žugić, dipl.ph

Pristupni podaci

Uputstvo za korišćenje interakcija

Korisničko uputstvo (Engleski jezik)

11.10.2017. :: Bilten br. 7

Stručni časopis za farmaceute - Bilten br. 7 će biti distribuiran na predstojećem Sajmu medicine (19-21.oktobra 2017.godine) na štandu Komore.

Nakon toga članovi Komore moći će svoj primjerak preuzeti u prostorijama Komore.

07.10.2017. :: Najave predavanja

▪ Farmaceutska kompanija '4U Pharma' organizuje skup na temu: 'Omega 3 masne kiseline i njihova uloga u razvoju vida i kognitivnih i mentalnih funkcija kod dece', dana 11.10.2017. u 13.30 h, hotel 'Podgorica'

▪ Sajam medicine u organizaciji časopisa 'Medical', 19-21. oktobar 2017. godine (bliže informacije na sajtu Medicala), hotel Hilton, Podgorica.

▪ Farmaceutska kompanija 'Bosna Lijek' organizuje predavanje na temu: 'Optimalna farmakoterapija prehlade i gripa', 25.10.2017. godine, sa početkom u 12:00 h, hotel Ramada, Podgorica.

Opširnije

06.10.2017. :: Najava predavanja

Farmaceutska kompanija Hoffmann-La Roche organizuje sastanak u Hotelu Princess u Baru, 12.10.2017. godine, sa početkom u 13:30 h na temu - 'Terapijske opcije u liječenju limfadenopatija i anemija'. Akreditovano sa 5 bodova.

Pozivnica

Opširnije

05.10.2017. :: VI Sajam medicine, časopis MedicalCG organizuje u Podgorici, u hotelu Hilton

Sa zadovoljstvom ove godine očekujemo i aktivno učešće Ministarstva zdravlja, pokrovitelja manifestacije, na sajmu medicine, što uz učešće krovnih zdravstvenih institucija i zdravstvenih ustanova, inače tradicionalnih saradnika projekta MedicalCG, (Institut za javno zdravlje, Fond za zdravstveno osiguranje, Agencija za ljekove i medicinska sredstva, KCCG), opštih bolnica i domova zdravlja, kao i farmaceutskih kompanija, veledrogerija i privatnog zdravstvenog sektora bez čije podrške i saradnje ukupan Medical projekat ne bi ni postojao – daje nam realne osnove da će ukupan kvalitet manifestacije zadovoljiti očekivanja stručne i opšte javnosti.

Stručnim dijelom skupa rukovodi Naučni odbor sajma, kojim predsjedava dr sci med. Majda Šahman-Zaimović.

Sertifikovanje učešća na manifestaciji vrše Ljekarska i Farmaceutska komora Crne Gore.

Na sajmu se organizuju stručna predavanja u dvije namjenski opremljene sale, a prezentacija zdravstvenih institucija, javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, farmaceutskih kompanija i veledrogerija, putem prezentacionih štandova, odvija se u Kristalnoj sali.

Rok za prijavu predavanja je 08. oktobar o.g. Kasnije prispjele prijave ne mogu ući u oficijelni Program sajma jer se program objavljuje 10. oktobra u časopisu MedicalCG, a i kao posebna publikacija koju dostavljamo na mnoge adrese. Za zakašnjele prijave predavanja odštampaćemo dadatak Programu sajma, i distribuirati ga neposredno prije, i za vrijeme manifestacije.

Prijava predavanja se može preuzeti na linku ispod ovog obavještenja.

Sa zadovoljstvom očekujemo Vaše učešće na VI Sajmu medicine

S poštovanjem, izvršni direktor, Slavica Pantelić /Magazin Medical CG/

Detaljnije informacije: Tel/fax: 020 238 841, Mob.tel.: 067 803 697, redakcija@medicalcg.me

Direktor Sajma: Slavica Pantelić

Prijava

05.10.2017. :: Sl. list br. 43 od 26.09.2017.

Pravilnik o Dopuni pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova:

U Pravilniku o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova (Službeni list CG br.34/15 i 36/16), u članu 11 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: "Izuzetno od stava 3 ovog člana obnovljiv recept može da bude i ručni recept kada se propisuju antiretrovirusni ljekovi koji se koriste u tretmanu HIV infekcija. Dosadašnji stav 4 i 5 postaju stav 5 i 6.

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Broj 011-337/2017 - Podgorica, 21. septembra 2017.godine

Ministar Kenan Hrapović, s.r.

ARHIVA PROŠLIH NOVOSTI U 2017. GODINI

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije