Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 5

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Arhiva novosti - 2016. godina

29.12.2016. :: Mobilna aplikacija za anonimne prijave građana o korupciji u zdravstvenom sistemu

Poštovani,

Na ovaj način Vas obavještavamo o početku rada prve mobline aplikacije za anonimne prijave građana o korupciji i kršenju njihovih prava kao pacijenata.

Kada korišćenje aplikacije zaživi, i kada CEMI dobije prve prijave slaće ih kontakt osobama iz naših institucija.

U prilogu više detalja i sajt na kojem je aplikacija dostupna.

Info

26.12.2016. :: Radno vrijeme & godišnji odmor

Poštovani,

za vrijeme praznika Komora neće raditi nakon 30-og decembra 2016. sve do 9. januara 2017.godine.

Na godišnjem odmoru smo od 11-26. januara 2017. godine. Za informacije i pitanja možete nam se obratiti putem e-maila. Zbog ograničenog pristupa internetu, provjeravaćemo mail-e u skladu sa tim.

Molimo još jednom koleginice i kolege koje nisu preuzele faksimile da to učine zaključno sa 29-im decembrom u istom terminu (11.00 - 15.00 h).

26.12.2016.

Poštovani članovi i uvaženi poslovni saradnici,

Srećnu i uspješnu Novu 2017. godinu želi Vam Farmaceutska komora Crne Gore!

Pratite nas na: www.fkcg.org

Srdačno,

Milanka Žugić, dipl ph - Predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore

Biljana Savović, dipl. pravnik - Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

18.12.2016. :: Stručni sastanak u Nikšiću

Stručni sastanak u Nikšiću, koji će se održati 20. decembra 2016. godine u 13.30 h. za ljekare i farmaceute u JZU Dom zdravlja 'Nikšić', akreditovan sa 5 bodova.

U prilogu je i pozivnica.

Pozivnica

05.12.2016. :: Program rada Komore za 2017. godinu

Na osnovu odredbe člana 107. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.list RCG” br 39/04) i člana 16 i 57 Statuta Farmaceutske komore Crne Gore, Skupština Komore na II redovnoj sjednici od 28.11.2016. godine, donijela je ODLUKU o visini članarine za članove Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu.

Opširnije

05.12.2016. :: Program rada Komore za 2017. godinu

Na osnovu odredbe člana 16. Statuta, Skupština Farmaceutske komore, na sjednici 28.11.2016. donijela je

PROGRAM RADA FARMACEUTSKE KOMORE za 2017. godinu

Za 2017. godinu utvrđuju se obaveze Farmaceutske komore, obuhvaćene i sadržane u 12 tačaka kako slijedi:

1. Intenzivne aktivnosti na sprovođenju i realizaciji pokrenute inicijative Komore, o ukidanju dvostrukog licenciranja, odn. uvođenju samo jedne licence koja će biti obnovljiva na godišnjem nivou

2. Usklađivanje normativnih akata Komore u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona i dr. propisa

3. Aktivna saradnja sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS

4. Rad na projektu SMART i edukacije koje prate isti

5. Dokument 'Smjernice DAP' na saglasnost Ministarstvu zdravlja

6. Aktivno učešće članova Komore u donošenju akata Komore

7. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom zdravlja

8. Nastaviti saradnju sa inspekcijskim službama u rješavanju problema na terenu ,a koji su u njihovoj nadležnosti

9. Registracija članova Komore – upis shodno zahtjevima

10. Izdavanje licenci za rad i članskih karata - redovne aktivnosti

11. Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Statuta Komore

12. Aktivnosti i realizacija planova kao jedne od članova Asocijacije farmaceutskih komora jugoistočne Evrope i saradnja sa drugim Komorama iz okruženja – Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Kosovo i Albanija.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE, Ana Pantović, dipl. ph

05.12.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o mogućim dešavanjima prilikom rekonstitucije lijeka Actilyse®

Opširnije

05.12.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o važnim aspektima kliničke upotrebe lijeka Revlimid (lenalidomid): program prevencije trudnoće.

Opširnije

05.12.2016. :: Važna napomena za preuzimanje faksimila koje je u toku (ponedeljak 05.12. - ponedeljak 26.12.2016.)

Poštovani,

Preuzimanje faksimila van kancelarije Komore nije moguće.

Koleginice koje žele da preuzmu za svoje kolege faksimil, čine to uz ovlašćenje sa tačno navedenim imenima kolega, (potpisom i pečatom pravne službe ustanove u kojoj radite) za koje preuzimaju (ne mora biti ovjereno u sudu ili kod notara).

Za koleginice iz državnih apoteka, ovlašćenja će praviti njihova pravna služba po mom nalogu (uz prethodnu najavu meni o dolasku).

Još jednom molim da poštujete termin određen za preuzimanje (11-15 h svakog radnog dana), kao i da stare faksimile ponesete prilikom dolaska i preuzimanja novih faksimila.

Kolege koje ne donesu stari faksimil (ukoliko ga posjeduju), neće moći da preuzmu novi.

Molim Vas za poštovanje procedure.

Hvala na razumijevanju.

02.12.2016. :: Važno - obavještenje o preuzimanju / primopredaji faksimila

Poštovani,

Obavještavamo Vas da u periodu od ponedeljka, 5. decembra zaključno sa ponedeljkom, 26-im decembrom 2016. godine, možete preuzeti (BEZ MOGUĆNOSTI ODLAGANJA DATOG ROKA) shodno nalogu Ministarstva zdravlja i Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila (Sl. list 27/16 i 41/16) po kojem postupamo, Vaše nove faksimile u terminu od 11-15 h.

Napomena: Molimo da dan ranije, ukoliko je moguće najavite Vaš dolazak, da bi pripremili faksimile, da ne biste čekali.

19. decembar (ponedeljak) biće neradan zbog slave.

Zamjena starih novim, vršiće se istovremeno, odnosno prilikom preuzimanja novih, obavezno donijeti stari faksimil.

Nakon toga slijedi rad Komisije za uništavanje faksimila u svrhu uništenja dostavljenih (starih) faksimila.

Farmaceut će preuzimanje faksimila vršiti lično i potvrđivati svojeručnim potpisom.

NAPOMENA: Moguć je dogovor sa lancima apoteka (privatne, državne), da uz ovlašćenje - odnosno lice koje Vaša ustanova odredi kao ovlašćeno lice, (koje će predati stručnoj službi Komore), preuzmu faksimile za zaposlene farmaceute, uz prethodno dostavljeni spisak.

02.12.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji Takeda na temu: 'Akutni bol u neurološkoj i ortopedskoj ambulanti', četvrtak, 8. decembar 2016. u 13.30 h, hotel 'Franca', Bijelo Polje. Akreditovano od strane Komisije za kont. edukaciju sa 5 bodova.

Opširnije

24.11.2016. :: Pripravnički staž

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja dalo saglasnost na zahtjev Hemomonta, pa ovim putem obavještavamo kandidate o realizaciji ovog dijela pripravničkog staža, na način što će se dio staža obaviti u vidu predavanja, u prostorijama Hemomonta (upravna zgrada, 8. marta 55, pored zgrade Galenike). Predavanje će trajati između 2 i 3 sata, u grupama od po 9 kandidata.

Termini za prve dvije grupe su 28.11.2016 (ponedeljak) 13 časova i 29.11.2016 (utorak) 13 časova (raspoređeni po spisku kako slijedi u attach. u).

Spisak je sačinjen prema datumu početka staža - prioritetu obavljanja.

Za treću grupu kandidata (9) čiji staž je kasnije otpočeo, predavač će odrediti naknadno termin) i poslaćemo Vam informaciju.

Napomena: Ponijeti pripravničku knjižicu na uvid.

I GRUPA 28.11.2016., PONEDJELJAK, 13 h

II GRUPA 29.11.2016., UTORAK 13 h

III GRUPA – dogovor za termin sa predavačem

24.11.2016. :: VI. Svjetski kongres farmaceuta (6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017)

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je VI. Svjetski kongres farmaceuta (6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017) zakazan za 21. maj - 24. maj 2017 u Štokholmu, Švedska (Stockholm, Sweden).

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane diplomirane studente farmacije i postdiplomce, da se prijave za učešće i pošalju svoj abstrakt za poster ili oralnu prezentaciju (19-21. maj) u Uppsala.

Deadline za slanje istih - 15.januar 2017. i posteri će biti prikazani na oba događaja.

Informacije putem online verzije za program ili registraciju za Kongres

24.11.2016. :: Redovna sjednica Skupštine

Poštovane/i članovi Skupštine,

Redovna sjednica Skupštine, održaće se u ponedeljak, 28.11.2016. u 10 h, hotel 'Podgorica'.

Nakon Skupštine, biće održan sastanak šefova ZU "Apoteke Crne Gore Montefarm" i predviđeno je predavanje.

Putem e-maila, članovima su poslata dokumenta koja će se dati na usvajanje na sjednici. U prilogu je dnevni red Skupštine.

Dnevni red

22.11.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije DSD 'KRKA D.D.' Novo Mesto, predstavništvo Podgorica, na temu 'Primjena pantoprazola u liječenju bolesti gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta, 30.11.2016, hotel 'Ramada' u 14 h, Podgorica.

Opširnije

22.11.2016. :: Obavještenje o sjednici Skupštine

Poštovane/i,

Obavještavamo Vas da je redovna sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore planirana za zadnju nedjelju novembra, o tačnom datumu i mjestu održavanja blagovremeno ćemo vas obavijestiiti.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa elektronske sjednice od 20.10.2016.,

2. Nacionalni dokument kompetencija za Crnu Goru (na usvajanje) - poslaćemo naknadno e-mailom,

3. Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu,

4. Odluka o članarini za 2017. godinu i

5. Razno.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 25-og novembra zbog kvoruma.

22.11.2016. :: III Kongres Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem, 09-10. Decembar 2016., Hotel 'M', Beograd

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se u organizaciji Srpskog udruženja za lečenje rana održati treći po redu Kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom: 'SVA ZNANJA SVETA ZA JEDNU RANU – PRIRODA U RANI' od 09 do 10. decembra 2016. godine u hotelu 'M' u Beogradu.

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije, broj odluke: 153-02-3989/2016-01, evidencioni broj: A-1-2514/16 sa sledećim brojem bodova:

• PREDAVAČI PO POZIVU: 13 bodova

• USMENE PREZENTACIJE: 11 bodova

• POSTER PREZENTACIJE: 9 bodova

• PASIVNO UČEŠĆE: 8 bodova

• Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmenih i poster prezentacija (do 3 koautora).

Rok za prijavu učešća: 02. decembar 2016. godine.

U prilogu REGISTRACIONI FORMULAR kao i prijavni formular za smeštaj u Hotelu 'M'.

Za sve dodatne informacije naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju.

Registracioni formular

Accommodation Reservation form

22.11.2016. :: Obavještenje o pomjeranju termina dva predavanja

Predavanja u organizaciji kompanije 'Novo Nordisk':

• Cetinje 06.12.2016., Dom zdravlja 'Cetinje' 13:00 h i

• Bar 13.12.2016., Hotel 'Sidro' 13:00 h.

Opširnije

16.11.2016. :: Najava predavanja

Predavanja u organizaciji kompanije 'Novo Nordisk':

• Nikšić 15.11.2016., Dom zdravlja 'Nikšić' 13:00 h

• Pljevlja 16.11.2016., Hotel 'Franca' 13:00 h

• Podgorica 22.11.2016., Hotel 'Podgorica' 13:00 h

• Cetinje 24.11.2016., Dom zdravlja 'Cetinje' 13:00 h

• Bar 25.11.2016., Hotel 'Sidro' 13:00 h

• Berane 28.11.2016., Dom zdravlja 'Berane' 13:30 h

• Kotor 07.12.2016., Hotel 'Kataro' 13:30 h

Opširnije

14.11.2016. :: Oglas za posao

• Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

• Mjesto rada: Budva

• 1 FARM. TEHNIČAR

Oglas

08.11.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Les Laboratoires Servier’ na temu 'Savremena terapija dijabetes melitusa tip 2', akreditovano sa 5 bodova:

• Budva: 17. novembar 2016. u 13:30 h, Dom zdravlja 'Budva'. Predavanje je namijenjeno za farmaceute iz sledećih gradova: Budva, Petrovac, Tivat, Kotor, Bar, Cetinje.

• Rožaje: 14. novembar 2016. u 13:30 h, Dom zdravlja 'Rožaje'. Predavanje je namijenjeno za farmaceute iz sledećih gradova: Rožaje, Berane, Plav, Andrijevica, Petnjica, Gusinje.

Opširnije

02.11.2016. :: VAŽNO - Za pripravnike koji nijesu obavili dio staža koji se odnosi na kontrolu ljekova

Molimo kolege pripravnike - dipl. farmaceute, koji nijesu obavili dio staža, a koji se odnosi na kontrolu ljekova (posljednji rok obavljen u vidu predavanja u Komori krajem januara 2016. godine), da se u najkraćem roku jave na e-mail Komore i ostave svoje podatke (ime i prezime, apoteka i opština gdje rade, opština, kont. tel i e-mail adresa, početak obavljanja pripr. staža), radi evidentiranja broja istih i upućivanja podatka Min. zdravlja, radi daljeg rješenja obavljanja tog dijela staža.

Unaprijed zahvalni,

Stručna služba Komore

01.11.2016. :: Oglas za posao

• Oglašivač: APOTEKA 'COR'

• Mjesto rada: Nikšić

• Oglas AO 047 važi do: 01.05.2017.

• 1 DIPL. FARMACEUT & 1 FARM. TEHNIČAR

Oglas

31.10.2016. :: Najava predavanja

Evropski dan svjesnosti o antibioticima, 18. novembar 2016.:

• Mjesto održavanja: Institut za javno zdravlje, sa početkom u 10 h.

• Registracija učesnika: 09.30 - 10 h.

• Akreditovano od strane Ljekarske i Farmaceutske komore. Prijava (zbog pripreme sertifikata) putem e-maila: farmaceutska.komora.cg@gmail.com

• Deadline za prijavu: 15. novembar 2016.

Opširnije

23.10.2016. :: V. Sajam medicine

Poštovani,

U prilogu je program V. Sajma medicine koji će se održati 27, 28 i 29. oktobra u hotelu 'Hilton', Podgorica. Svečano otvaranje, četvrtak 27. oktobar u 11 h.

Akreditovan je od strane Komisije za kont. edukaciju Komore sa 5 bodova za slušaoce i 10 bodova za predavače.

Na Sajmu će u ime Farmaceutske komore, koleginica mr ph Gordana Obradović, spec. farmaceutske zdravstvene zaštite, predstaviti novi projekat Komore "SMART projekat (pilot) - Napredni farmaceut" i takođe govoriti o Astma radionici održanoj 17. oktobra, te budućim planovima. Molimo drage koleginice i kolege da nam se pridruže.

Na štandu Komore potražite Naprednog farmaceuta i informišite se o astmi i dr. pitanjima iz farmaceutske struke.

Program

22.10.2016. :: Najava predavanja

Poštovani,

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije "Takeda", održaće se u Beranama, 25. oktobra 2016. za ljekare i farmaceute u DZ Berane u 13:30 h.

Najava predavanja

21.10.2016. :: Rok za predaju dokumentacije za faksimil

Poštovani,

Rok za predaju dokumentacije za faksimil produžavamo zaključno sa 25-im oktobrom (utorak). Dokumentaciju možete slati putem e-maila (skenirano), poštom ili lično. U slučaju da nisam u kancelariji (zbog posla koji obavljam i na terenu), molim Vas da Vašu dokumentaciju ostavite u apoteci Tea Medica, koja se nalazi blizu prostorija Komore (ul. Nikole Kovačevica).

Sekretar Komore

07.10.2016. :: Oglas za posao

• Oglašivač: APOTEKA 'Holos'

• Mjesto rada: Podgorica

• Oglas AO 046 važi do: 07.04.2017.

• 2 DIPL. FARMACEUTA & 10 pripravnika diplomiranih farmaceuta (koji bi se prijavili preko programa za stručno osposobljavanje) radi obuke i budućeg zapošljenja.

Oglas

05.10.2016. :: V Sajam medicine - 27, 28 i 29. Oktobar, Hotel 'Hilton' - Podgorica

Poštovani,

Magazin 'Medical CG', kao promoter crnogorskih javnih i privatnih zdravstvenih resursa, već osmu godinu, uz podršku stručnih autora iz oblasti medicine i farmacije, informiše o mnogim značajnim zdravstvenim temama i bilježi osnovne poruke sa brojnih stručnih skupova koji se organizuju u Crnoj Gori. Prethodne četiri godine u organizaciji Medicala održana su četiri sajamska skupa na kojima je prosječno organizovano oko 80 stručnih predavanja i oko 50 štandovskih prezentacija.

Ove godine, od 27. do 29. Oktobra, u Podgorici, u hotelu 'Hilton', organizuje se V Sajam medicine, uz učešće i stručnu pomoć najvažnijih učesnika u sistemu crnogorskog zdravstva, čijim stručnim radom rukovodi Naučni odbor sajma.

Pored domaćih stručnjaka iz oblasti medicine i farmacije, učešće na sajmu prijavili su i predavači i kompanije iz okruženja i inostranstva, pa očekujemo da će ovogodišnji Sajam medicine ostvariti izuzetan edukativni karakter.

Predavanja su sertifikovana od strane Ljekarske i Farmaceutske komore Crne Gore, a Program predavanja biće dostupan sredinom oktobra.

Opširnije

05.10.2016. :: Predavanje

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije 'Farmont', održaće se u hotelu 'Hilton', Podgorica, 13.10.2016.godine (četvrtak) u 13 h, na temu: "Nove spoznaje o hitnoj kontracepciji" - prim. dr Vladimir Perendija i dr. Lejla Bosak. Akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore sa 5 bodova.

Pozivnica

03.10.2016. :: VAŽNO - Rok za predaju zahtjeva za izdavanje i izradu faksimila - 15 dana

Obzirom da je završena prethodna procedura (usaglašavanje akata shodno novoj nadležnosti Komore - izdavanje i izrada faksimila) obavještavamo Vas da ste dužni da predate zahtjev za izdavanje i izradu faksimila Komori kao nadležnoj ustanovi, shodno Pravilniku o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila i Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila izdatih od strane Ministarsta zdravlja.

Predaja zahtjeva za izdavanje i izradu faksimila počinje u utorak, 4.oktobra 2016.godine i trajaće 15 dana.

Krajnji rok predaje zahtjeva je 18.oktobar 2016.godine.

Nakon predaje svih zahtjeva iste ćemo procesuirati dobavljaču na izradu.

VAŽNO: Kada budu završeni, bićete obaviješteni putem e-maila radi preuzimanja istih.

Zamjena starih novim, vršiće se istovremeno, odnosno prilikom preuzimanja novih, potrebno je donijeti stari faksimil radi uništenja od strane Komisije za uništavanje faksimila.

Farmaceut će preuzimanje faksimila potvrđivati svojeručnim potpisom.

Za izdavanje faksimila potrebno je predati sledeću dokumentaciju (elektronski, preporučeno poštom ili lično):

• Ispunjen obrazac zahtjeva za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (u attach-u),

• Licenca za rad (ovjerena kopija),

• Dokaz o radnom odnosu (potvrdu ili ugovor) u zdravstvenoj ustanovi uz uplatu nadoknade za izradu faksimila u iznosu od 20,23 Eur (dokaz o uplati poslati na mejl, preporučeno poštom ili predati lično) na žiro račun Farmaceutske komore Crne Gore 520-917100-83.

Faksimil se izdaje na zahtjev zdravstvenog radnika koji neposredno pruža zdravstvenu zaštitu, za ovjeru medicinske dokumentacije (čl.7) Pravilnika.

Obaveza je da zdravstveni radnici- stranci sa privremenim boravkom, imaju faksimil u skladu sa Pravilnikom za period za koji imaju odobrenje za privremeni boravak od nadležnog organa, a da za taj period pružaju neposrednu zdravstvenu zaštitu.

Službe, centri i jedinice zdravstvenih ustanova podnose službi Komore, zahtjeve za izradu faksimila sa neophodnim podacima i broju faksimila za izradu , kao i navedenom dokumentacijom. Iznos nadoknade određen je shodno izvršenom tenderskoj proceduri i najnižoj ponuđenoj cijeni dobavljača , o čemu je sačinjen Ugovor o javnoj nabavci br.292/16 .

Dobavljač je shodno Ugovoru dužan da nakon prijema zahtjeva u ugovorenom roku isporuči robu (faksimil) Komori.

Faksimil je pravougaonog oblika, dimenzija 45x20 mm sa natpisom u vodoravnim redovima: u prvom redu - broj faksimila, u drugom redu - ime i prezime, stručno i naučno zvanje, u trećem redu - specijalnost, u četvrtom redu - broj licence za rad/ broj licence iz prakse .

U attach-u je i izgled obrasca iz Registra u kojem će se voditi evidencija o izdatim faksimilima koji popunjava stručna služba Komore. Napomena: Troškovi za izradu faksimila su stvar poslodavca i zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, bilo u javnom ili privatnom sektoru i faksimil je sredstvo za rad zdravstvenih radnika. S tim u vezi, poslodavac u zdravstvenoj ustanovi će donijeti odgovarajuću odluku o naknadi troškova za izradu faksimila.

Zahtjev za prikupljanje podataka

Obrazac za registar

02.10.2016. :: Statut

Dostupan je novi Statut FKCG...

Statut - Download

27.09.2016. :: Smart projekat

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je za Smart radionicu primljeno 65 prijava (elektronski i telefonski).

Popunjenih prijava (obrazac poslat u naznačenom roku ) smo dobili 64.

61 popunjena prijava je prihvaćena i ispunjava uslove učešća.

3 popunjene prijave ne ispunjavaju sve navedene uslove,iako su poslate blagovremeno i biće odbijene.

1 prijava koja je izvršena telefonski nije poslata i elektronskim putem u naznačenom roku (26.09.2016.) ,a takođe ne ispunjava jedan od uslova i s toga će biti odbijena.

Kolege kojima je prijava odbijena dobiće obrazloženje putem e-maila.

Napominjemo da je krajnji rok za uplatu kotizacije 16.oktobar 2016.

Hvala što ste prepoznali značaj našeg projekta.

Stručna služba Komore

23.09.2016. :: Smart projekat

Poštovani,

Podsjećamo Vas da je danas, 23.09.2016 poslednji rok prijave za Smart projekat.

Molimo Vas da Vaše učešće prijavite elektronski ili tel. uz popunjenu prijavu.

Napominjemo da ćemo uvažiti prijem prijava zaključno sa ponedeljkom 26.09.2016., a ukoliko smo prethodno(do 23.09.2016) primili Vaš zahtjev o učešću (putem mejla ili telefonski). Molimo da imate u vidu da ćemo Vaše prijave razmotriti nakon prijema, tj. utvrditi ispunjenost uslova shodno Obavještenju o Smart projektu i obavijestiti Vas ukoliko ne ispunjavate iste.

VAŽNA NAPOMENA: Potrebna je ispunjenost sva 3 uslova - redovan član Komore ,što podrazumijeva shodno Statutu i uredno plaćanje članarine Komori , rad u apoteci (zasnovan radni odnos u apoteci, u vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće,zbog prirode istraživanja koja će se sprovoditi u budućem projektu -ispitivanje i analiza 5-10 slučajeva pacijenata ) i učešće u kont. edukaciji,sve shodno evidenciji Komore.

15.09.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'MSP Pharm'

Mjesto rada: Podgorica

Oglas AO 045 važi do: 15.03.2017.

DIPL. FARMACEUT & FARM. TEHNIČAR

Oglas

10.09.2016. :: SMART projekat – Napredni farmaceut

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo Vas da Farmaceutska komora Crne Gore, organizuje SMART projekat koji će, vjerujemo, otvoriti novu stranicu u razvoju farmaceutske struke u Crnoj Gori - 'SMART projekat – Napredni farmaceut' - 'Astma radionica'.

Edukacija će se održati dana 17.10.2016. (ponedeljak) od 10:00 do 17:00 h u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II, Podgorica.

Rok za prijavu do 23.septembra 2016.

Rok za uplatu kotizacije najkasnije do 16.oktobra 2016.

Opširnije

09.09.2016. :: 37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije

37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije držaće se 23. i 24. septembra 2016.godine u prostorijama hotela 'Franca', Bijelo Polje.

Sabor ljekara je tradicionalna manifestacija, koja se održava unazad 45. godina naizmjenično u 3 grada sjeverne Crne Gore (Bijelo Polje, Berane i Pljevlja) i jugozapadne Srbije (Prijepolje, Nova Varoš i Priboj). Ove godine čast organizacije pripala je Domu zdravlja i Opštoj bolnici Bijelo Polje.

KOTIZACIIJA: 20,00 EUR. Uplate za kotizaciju učesnici mogu izvršiti preko žiro-računa 530-24994-12. Uplata kotizacije moguća na licu mjesta. Sve uplate se vrše direktno kod organizatora.

Skup je akreditovan i od strane Farmaceutske komore sa 10 i 5 bodova. U prilogu Program Sabora.

Program

04.09.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Nikšić

Oglas AO 044 važi do: 04.03.2017.

DIPL. FARMACEUT

Oglas

29.08.2016. :: Pravilnik o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova

U prilogu prečišćeni tekst 'Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova' obuhvata sljedeće propise:

1. 'Pravilnik o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova' ("Službeni list Crne Gore", br. 034/15 od 03.07.2015. i

2. 'Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova ("Službeni list Crne Gore", br. 036/16 od 09.06.2016), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

Pravilnik

29.08.2016. :: Obavještenje o upisu na specijalističke akademske studije iz farmaceutske zdravstvene zaštite na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Specijalističke akademske studije iz farmaceutske zdravstvene zaštite omogućavaju kolegama sticanje kompetencija u sprovođenju racionalne farmakoterapije, identifikaciju i rješavanje terapijskih problema pacijenata, praćenje ishoda terapije, savjetovanje pacijenata kroz izradu i implementaciju plana farmaceutske zdravstvene zaštite.

Studijski program je akreditovan u skladu sa Bolonjskim procesom a završetkom studija stiče se zvanje specijalista farmacije i 90 ESPB. U nastavi, koja se održava subotom, učestvuju profesori Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Desetogodišnje iskustvo u trajanju programa specijalizacije i iskustva preko 300 specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite potvrda su kvaliteta studijskog programa.

Za više informacija posjetite sajt

26.07.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Bijelo Polje, Berane, Tivat, Kotor, Petrovac i Sutomore

Oglas AO 043 važi do: 26.01.2017.

DIPL. FARMACEUTI I FARM. TEHNIČARI

Oglas

15.07.2016. :: Ne propustite! - Produžen rok za ranu kotizaciju za Ljetnu školu kliničke farmacije 2016...

Poštovani,

Obavještenje u vezi Ljetnje škole kliničke farmacije u Splitu:

U prilogu finalni program Ljetne škole kliničke farmacije koja će održati u Splitu 19.-21.08.2016.

Prvi dan škole su organizovane inicijalne radionice, sve s novim slučajevima, tako isto i zadnji dan. U subotu za one koji su bili prošle godine priredili nove slučajeve i teme na naprednijoj osnovi za koje će biti poslati materijali za pripremu: Interakcije antimikrobnih, psihotropnih i hormonskih ljekova - Varfarin klinika - Individualizacija terapije.

Za one koji dolaze prvi put, rezervisani su slučajevi na početnoj osnovi. Za diskusiju je ostavljeno više vremena, u radionicama će se pridružiti još dva moderatora; magistar farmacije Lovre Zekan, i magistra farmacije Antonija Banić, univ. spec. kliničke farmacije, oboje doktoranti u području kliničke farmakologije.

Prijave su otvorene! Kontakt na: skola.farmacije@mefst.hr ili Tel: 021 – 557-851.

Raspored

10.07.2016. :: Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za izradu faksimila

Dostupan je za preuzimanje 'Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za izradu faksimila'...

Zahtjev

07.07.2016. :: Podsjećanje na obavezu farmaceuta o prijavljivanju promjene podataka (radno mjesto, status-prezime itd...)

Izvod iz Pravilnika o upisu u registar dipl.farmaceuta mart 2010. i čl. 16 Statuta Farmaceutske komore CG

Član 5.

Član Komore dužan je da prijavi svaku promjenu podataka u roku od 15 (petnaest) dana uz odgovarajuću dokumentaciju.

06.07.2016. :: Prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova

Poštovani/e,

U cilju promocije prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova prenosimo sledeću vijest:

Uspješnom realizacijom projekta “Povezivanje informacionih sistema CALIMS i MONTEFARM - Elektronska prijava neželjenog dejstva lijeka”, farmaceuti iz zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm" od petka, 01.07.2016. imaju mogućnost da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prijave direktno, kroz informacioni sistem koji koriste u svakodnevnom radu.

Tim povodom je, na portalu CALIMS, u dijelu Novosti, objavljena i prigodna vijest.

Hyperlink za vijest

03.07.2016. :: Pravilnik

Dostupan Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i o načinu propisivanja i izdavanja ljekova.

Pravilnik

29.06.2016. :: Produženje roka predaje zahtjeva za izradu faksimila i predaje Farmaceutskoj komori od strane farmaceuta

Poštovani/e,

Obavještavamo Vas da je odobreno od strane Ministarstva zdravlja (shodno našem dopisu) produženje roka predaje zahtjeva za izradu faksimila i predaje Farmaceutskoj komori od strane farmaceuta.

O tačnom datumu početka predaje zahtjeva bićete obaviješteni putem mejla i na sajtu blagovremeno (najvjerovatnije od septembra).

Obavezu izrade faksimila imaju domaći i strani državljani (u skladu sa privremenim boravkom dok pružaju zdr. zaštitu) koji neposredno pružaju zdravstvenu zaštitu.

U prilogu odgovor Ministarstva i naša prethodno poslata inicijativa.

U prilogu šaljemo Vam na uvid još jednom i odgovor Ministarstva (na upit članova) u odnosu na trošak izrade.

Molimo Vas da dokumenta pregledate i pročitate zbog praćenja dalje procedure koju sprovodimo.

Hvala.

S poštovanjem, Biljana Savović, dipl.pravnik

Sekretar Farmaceutske komore CG

Obavještenje za faksimil

Odgovor Ministarstva u vezi produženja roka za predaju zahtjeva

Inicijativa - molba Ministarstvu

29.06.2016. :: Obavještenje o prijemu Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta - EAPH

Prijem Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta - EAPH izvršen je na godišnjoj Skupštini EAHP održanoj od 09. do 12. juna 2016.godine, u Pragu, Republika Češka.

Našu zemlju su predstavljali predsjednica Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore, mr ph spec. Vesna Bašić Milošević i mr ph spec Ljiljana Jauković u svojstvu delegata.

OPŠIRNIJE

27.06.2016. :: Sjednica Skupštine

Poštovani članovi,

Redovna sjednica Skupštine održaće se u srijedu 29.06.2016. u 10 h (u trajanju od 10-11 h) u hotelu 'Premier', kongresna sala Zeta. (Bul. Sv. Petra Cetinjskog).

Dnevni red:

1. Aktivnosti Komore i inicijative u proteklom periodu

2. Projekat Smart pharmacist

Napomena za tačku 2: Povodom projekta Smart pharmacist i održane radionice na Medical konferenciji kojoj ste prisustvovali, šaljemo Vam predlog sporazuma koji se tiče budućih aktivnosti i implementacije ovog projekta.

Zamolili bismo Vas da razmotrite termine (mozda septembar kao početni rok prvih aktivnosti ..) kao i da pripremite komentare i sugestije na isti u odnosu na predložene faze/fin.konstrukciju i termin koji Vi smatrate da bi bio produktivan.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo.

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI

BUSINESS COLLABORATION AGREEMENT

26.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje - 'Pharmaswiss' organizuje predavanje na temu 'Crijevna mikrobiota u zdravlju i bolesti' 04.07.2016. u 13.30 h u DZ 'Berane', Berane.

Predavanje - 'Innotech' (Farmegra) organizuje predavanje na temu "Hronična vesnka insuficijencija" 28.06.2016. u Hotelu 'Princess' - Bar u 17 h.

Opširnije

23.06.2016. :: OBAVJEŠTENJE o upućenom zahtjevu Min. zdravlja radi produženja rokova izvršenja procedure za izradu faksimila

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da smo povodom procedure izrade faksimila, uputili Inicijativu Ministarstvu zdravlja radi produženja /prolongiranja roka predaje zahtjeva i same izrade faksimila.

U prilogu tekst inicijative i dokumenta koja su poslata mejlom.

Tekst Statuta je dat na saglasnost Ministarstvu zdravlja,zatim slijedi procedura kod CRPS i objavljivanje u Sl. listu, nakon čega će stupiti na snagu.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

Obrazac za registar

Inicijativa - molba Ministarstvu

Uputstvo za faksimil

Odluka o izmjenama i dopunama statuta - nacrt

Odluka o faksimilu

STATUT FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

16.06.2016. :: Info

Poštovane koleginice, kolege,

Zahvaljujemo svima na ispoštovanoj proceduri i glasanju, kao i na sugestijama u vezi poslate dokumentacije. Sva dokumenta su dobila saglasnost uz postojanje kvoruma članova Skupštine. Sređenu i finalnu verziju dokumenata poslaćemo putem e-maila do kraja nedelje, kao i Zapisnik povodom iste sa usvojenim odlukama i rješenjima.

Dalja procedura je predaja Statuta na saglasnost Ministarstvu zdravlja,a zatim predaja CRPS-u radi objave u Sl.listu. Uporedo je započet rad na pripremi tendera (šoping metoda) i tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu faksimila za potrebe Komore, shodno novoj nadležnosti. Nakon završetka ove procedure odredićemo rok za predaju zahtjeva za izradu faksimila Komori. O roku predaje zahtjeva, članovi Komore će biti posebno obaviješteni.

Napomena: Ministarstvu zdravlja uputićemo inicijativu za produženje roka do kraja tekuće 2016.godine, (koji je dat u Pravilniku-3 mjeseca od stupanja na snagu istog) za izradu novih, kao i zamjenu starih faksimila, a iz razloga prethodno nabrojane procedure, godišnjih odmora, kao i faksimila koji su urađeni tokom prethodne godine.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

12.06.2016. :: Najava predavanja

Innotech - 16.06.2016. radionica u 13.30 h DZ 'Herceg Novi', Herceg Novi

Innotech - 24.06.2016. radionica u 13.30h, hotel 'City' Podgorica

Pharmaswiss - 20.06.2016. u 13.30 h, DZ 'Budva', Budva

Opširnije

11.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Esensa' (Farmegra) na temu: "Esenbak za osjećaj lak". Predavanje će se održati 13.06.2016. u 19.00 h u hotelu 'Ramada', Podgorica.

Opširnije

10.06.2016. :: Sjednica Skupštine

Poštovane koleginice/kolege,

Obavještavamo Vas da se sjednica Skupštine zakazana za 15. jun odlaže i ista će se održati u zadnjoj nedjelji juna mjeseca zbog povećanog obima posla i nemogućnosti usklađivanja istih sa prvim terminom u odnosu na drugu tačku dnevnog reda. Tačan termin i mjesto ćemo blagovremeno obavijestiti.

Zbog hitnosti postupka statusnih izmjena u odnosu na I tačku dnevnog reda, a radi dalje procedure koja se tiče postupka izrade faksimila, održaće se za taj dio elektronska sjednica računajući od danas - gdje svaki član Skupštine o saglasnosti na poslati materijal treba da odgovori sa DA ili NE.

I tačka Dnevnog reda daje se na glasanje:

Predlog Statuta Komore - izmjena i Odluka o izmjeni

-Predlog Odluke o faksimilu na predlog Izvršnog odbora

- Rješenje o imenovanju i formiranju Komisije za uništavanje faksimila

-Predlog Uputstva o postupku, načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o faksimilu, uništavanju i stavljanju van upotrebe faksimila

- Zahtjev za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (zahtjev koji podnosi zdravstveni radnik) - obrazac

Molimo Vas da Vaše odgovore šaljete zaključno sa 15. junom, kada ću Vam poslati zapisnik sa iste i zaključenim dnevnim redom povodom toga. Nakon toga usvojena akta predajemo na saglasnost Ministarstvu zdravlja CG, a zatim CRPS-u na proceduru i objavu u Sl. listu.

U prilogu je službeni odgovor Ministarstva zdravlja, u vezi obaveze plaćanja troškova za izradu faksimila koji molim Vas pročitajte. Osim statusne procedure, predstoji i procedura. javne nabavke - izbora najpovoljnije ponude za izradu faksimila .

Početak roka predaje zahtjeva u toku sledeće nedelje posebno ćemo obavijestiti.

Takođe, Ministarstvu zdravlja ćemo poslati inicijativu za produženje roka predaje i zamjene starih novim faksimilima do kraja tekuće 2016. godine (jer zbog prethodnih procedura koje traju duže) postoji mogućnost kašnjenja

Statut

Uputstvo za faksimil

Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za faksimil

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

Odluka o izmjenama i dopunama statuta nacrt

Odluka o faksimilu

Obavještenje za faksimil

03.06.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Podgorica, Kotor, Sutomore, Bar, Budva, Tivat

Oglas AO 042 važi do: 09.12.2016.

FARM. TEHNIČARI

Oglas

06.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje kompanije 'Neregelia', 7. jun 2016. u 13 h, hotel 'Podgorica' - akreditovano sa 5 bodova.

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Miofarm' akreditovana sa po 5 bodova na temu 'Efikasnost i bezbjednost preparata na bazi oktenidina': 08. jun 2016 u 18 h hotel 'Podgorica', Podgorica - 5 bodova i 09. jun 2016. u 1 3h hotel 'Splendid', Bečići - 5 bodova.

Predavanje 'Bosnalijek' 09. jun 2016. u hotel 'Ramada' u 12 h, Podgorica - 5 bodova.

Opširnije

03.06.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'PHARMACON'

Mjesto rada: Lastva Grbaljska

Oglas AO 041 važi do: 03.12.2016.

DIPLOMIRANI FARMACEUT

Oglas

26.04.2016. :: Konačni program

Konačni program za Kongres u Makedoniji, 1-5. jun 2016. godine - Ohrid.

Opširnije

26.04.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o informacijama značajnim za bezbjednu primjenu lijeka Prolia (denosumab).

Opširnije

24.05.2016. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore zakazana za 15. jun 2016. (srijeda). O mjestu i terminu održavanja bićete blagovoremeno obaviješteni.

Dnevni red

1. Kratak siže obaveza Komore shodno novoj nadležnosti (izdavanje faksimila). Vršiće se izmjena i dopuna akata Komore i dati na usvajanje na sjednici:

-Predlog Statuta Komore - izmjena i Odluka o izmjeni ,

-Predlog Odluke o faksimilu na predlog Izvršnog odbora,

-Predlog Rješenja o imenovanju i formiranju Komisije za uništavanje faksimila,

-Predlog Uputstva o postupku, načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o faksimilu, uništavanju i stavljanju van upotrebe faksimila,

-Izgled Zapisnika Komisije za uništavanje faksimila i

- Zahtjev za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (zahtjev koji podnosi zdravstveni radnik).

2. Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu (Asocijacija komora - dosadašnje aktivnosti, izlazak Biltena br. 5...).

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 10-og Juna zbog kvoruma.

Predloge gore navedenih akata dostavićemo el. putem blagovremeno, u skladu sa zakonski predviđenim rokovima.

23.05.2016. :: Najava predavanja

Predavanje - Medical konferencija 26, 27 i 28. maj hotel 'Mediteran', Bečići - akreditovano sa 15 i 10 bodova.

Predavanje - Master class radionica na temu: 'Smart Pharmacist' - Shaping our future - Oblikujmo našu budućnost zajedno kroz inovativan model za pokretanje pormjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji koja se održava 26. maja(11-17 h) u okviru Medical konferencije akreditovana sa 10 bodova.

Predavanje - Predavanja u organizaciji farmaceutske kuće 'Miofarm' akreditovana sa po 5 bodova na temu 'Efikasnost i bezbjednost preparata na bazi oktenidina', 08. jun 2016 u 18 h hotel 'Podgorica', Podgorica i 09. jun 2016 u 13 h hotel 'Splendid' Bečići.

Opširnije

13.05.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Belupo' akreditovano od strane Ljekarske komore dana 26.05.2016. u 13.00 h Hotel 'Podgorica', Podgorica i dana 27.05.2016 - Hotel 'Budva' Budva...

Predavanje u organizaciji 'Les laboratoires Servier' 18. maj 2016. godine u DZ 'Tuzi' Doma zdravlja Podgorica sa temom 'Savremena oralna terapija dijabetes melitusa tip 2 u ordinaciji izabranog doktora'...

Predavanje u organizaciji 'Pharmaswiss' dana 17.05.2016. u 13.30 h, Hotel 'Podgorica', u Podgorici na temu: 'Kada manje znači više: hemsko gvožđe u fokusu'...

Opširnije

11.05.2016. :: Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila

Postovani,

Shodno čl. 123 tačka 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao nove nadležnosti Komore (dodjeljuje broj faksimila zdravstvenom radniku) stupio je na snagu Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila (Sl.list 27/16 od 25.04.2016.).

Detaljnije informacije povodom buduće procedure koju će Farmaceutska komora sprovoditi kao novu nadležnost biće u narednom periodu procesuirane izmjenom Statuta i akata Komore kod nadležnih organa. Takođe će se odrediti zakonom propisani rokovi za sprovođenje budućih radnji (formiranje Komisjie za uništenje postojećih faksimila, dodjela novih itd..) koje su naložene novim Pravilnikom.

O svemu naprijed iznešenom bićete blagovremeno obaviješteni.

Stručna služba Komore

Pravilnik

25.04.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B tokom terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze.

Opširnije

21.04.2016. :: III Medical konferencija

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru predstojeće III Medical konferencije (akreditovana: 15-10 bodova) koja će se, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, održati u organizaciji časopisa Medical CG i Medical doo 26, 27. i 28. maja 2016. godine u hotelu Mediteran u Bečićima, na temu: "Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini".

Farmaceutska komora Crne Gore u saradnji sa Medical-om organizuje Master class radionicu na temu: “SMART Pharmacist – Shaping our future / “SMART farmaceut: Oblikujmo našu budućnost zajedno kroz inovativan model za pokretanje promjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji” 26. maja, u trajanju od 11-17h (uz kafe pauzu i pauzu za ručak).

Predavači su uvažene kolege iz Sjedinjenih Američkih država (Mike Rouse) i Hrvatske (Arijana Meštrović).

REGISTRACIJA odnosno prijava učesnika i preuzimanje materijala: 09.30-10.30h. Radionica će takođe biti akreditovana od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Farmaceutske komore Crne Gore.

KOTIZACIJA: U iznosu od 70,00 EUR (podrazumijeva dnevnu kotizaciju Medical konferencija - 60,00 EUR-a + Master class radionica -26.maj.).

Način uplate kotizacije: Uplate će se uz prethodnu prijavu kod Medical doo, vršiti na žr 520-13273-26 “Medical” doo uz sledeću naznaku: Uplata za dnevnu kotizaciju i radionicu (26. maj) sa imenom i prezimenom učesnika u iznosu od 70,00 eura, uz obavezno slanje dokaza o uplati na mejl Komore: farmaceutska.komora.cg@gmail.com. Firmama, uplatiocima kotizacija, po potrebi dostavićemo profakturu a po završetku skupa i fakturu za izvršenu uplatu.

Medical d.o.o., Momišići, S1-3 Podgorica, Žiro račun: 520-13273-26, Kont.tel: 00381 20 238 841; mob.tel: 067 395 032, e-mail: 08flaer@gmail.com

Rok za uplatu (DEADLINE) je najkasnije do 20. maja 2016.godine. Ograničen broj učesnika. Radionica će biti prezentirana na engleskom i hrvatskom jeziku kombinovano.

Napomena: Učesnici koji se nisu prijavili i izvršili uplatu do naznačenog roka, mogu uz raniju rezervaciju mjesta ucesca, istu izvršiti na licu mjesta 26.05.2016.g. prilikom registracije za radionicu, o čemu će im se dostaviti priznanica kao dokaz o uplati.

U prilogu je Program radionice sa biografijom predavača(na našem i engleskom) koji ćete dobiti kao materijal na Konferenciji. Napominjemo da je Farmaceutska komora u tekućem periodu, svoju aktivnost usmjerila na rad na propisima o uslovima o otvaranju apoteka, te rad na pripremi smjernica i standarda Dobre apotekarske prakse. S tim u vezi radionica je idealan način da se farmaceuti pripreme za ono što ih očekuje u pomenutim oblastima rada.

S poštovanjem, Biljana Savović, dipl. pravnik

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore - 069 178 224

MASTER class RADIONICA

Master Class Workshop

Instrukcije za plaćanje

21.04.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'STARI GRAD'

Mjesto rada: Bar

Oglas AO 040 važi do: 21.10.2016.

DIPLOMIRANI FARMACEUT, FARMACEUTSKI TEHNIČAR & FARMACEUTSKI TEHNIČAR PRIPRAVNIK

Oglas

28.03.2016. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je redovna sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore planirana za 13. april (srijeda) u 12.00 h u prostorijama Komore (Nikole Kovačevića 12).

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice

2. Završni račun za 2015.godinu

3.Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 10-og aprila zbog kvoruma. Ukoliko ne dobijemo odgovor od svih članova Skupštine (pojedinačno) o prisustvu elektronski ili telefonom ili ne bude predviđenog kvoruma sjednica će se održati elektronskim putem. Završni račun je prethodno dat na uvid Nadzornom odboru za finansijsko poslovanje Komore (1. Milica Popivoda, 2. Vladislav Stanišić, 3.Branka Stijepović) čiji članovi će prisustvovati Skupštini.

Hvala na razumijevanju,

S poštovanjem, Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

26.03.2016. :: Obavještenje za farmaceute

Obavještenje za farmaceute koji obavljaju farmaceutsku zdravstvenu djelatnost (privatne i državne apoteke) na području Bara i Ulcinja

U vezi sa realizacijom Projekta obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama, obavještavamo vas da će se, 30. marta (srijeda) sa početkom u 13 časova, u sali za kolegijum opšte bolnice Bar, održati radionica koja će okupiti zdravstvene radnike imenovane za praćenje potrošnje, kao i bezbjednosti ljekova iz sljedećih institucija: OB Bar, Dom zdravlja Bar, Dom zdravlja Ulcinj, AU Montefarm. Projekat se temelji na važećoj legistlativi, master planu razvoja zdravstvenog sistema, nacionalnom planu za racionalno korišćenje ljekova, strukturnim reformama u zdravstvenom sistemu i usvojenim smjernicama Ministarstva zdravlja o sprovođenju redovnih analiza potrošnje ljekova i praćenja bezbjednosti ljekova, namijenjenih zdravstvenim ustanovama.

Farmaceuti iz apoteka na području Bara i Ulcinja su pozvani da uzmu aktivno učešće na predstojećoj radionici. Predavanje je akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore sa 5 bodova.

Agenda je dostupna u prilogu.

Agenda

08.04.2016. :: VII Festival Zdravlja i Zdravih stilova života pod sloganom "Zapitaj se za zdravlje"

Najveći Zdravstveni lifestyle događaj u Crnoj Gori 'Festival Zdravlja i Zdravih stilova života' - manifestacija posvećena zdravlju, i zdravim stilovima života biće održana u ŠOPING MOLU DELTA CITY i to 09. i 10. aprila 2016, od 10 do 22 sati u organizaciji Udruženja sportske medicine Crne Gore i Šoping mola Delta city.

Festival

02.02.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima povodom novih preporuka u vezi sa primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen / ljudski trombin)

Opširnije

18.03.2016. :: Medical konferencija 2016

Dear Colleagues

Due to the more requests received the deadline for short-paper submissions for 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation is once again extended till 25 March 2016. Please have in mind that this is final deadline extension and abstract submission after 25 March 2016 will not be possible!

The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation will take place in Ohrid, Macedonia on June 1-5 2016. The congress topic will be “Modern pharmacist-bridging science with practice". It will consist in plenary and invited lectures as well as short oral presentations and poster presentations.

Web site of the Congress is http://congress.mfd.org.mk

Instructions for authors and Submission of short papers are available on the following link: http://congress.mfd.org.mk/call-for-abstracts.html

Contact for scientific program and short paper submission related questions: Prof. Marija Glavas Dodov e-mail: scientific@mfd.org.mk or magl@ff.ukim.edu.mk - Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska e-mail: secretary@mfd.org.mk or msimonoska@ff.ukim.edu.mk

Contact for exhibition and sponsoring opportunities: Prof. Rumenka Petkovska e-mail: rupe@ff.ukim.edu.mk - Ass. prof. Zoran Sterjev e-mail: zost@ff.ukim.edu.mk

We all look forward to meeting you in Ohrid, Macedonia,

17.03.2016. :: Medical konferencija 2016

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da krajem maja ove godine (26, 27. i 28. maj) u hotelu Mediteran u Bečićima časopis MedicalCG i Medical doo, organizuju stručnu, III Medical konferenciju, sa standardnom temom: Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini.

Skup je pokroviteljstvom podržan od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, a organizovan je uz učešče zdravstveno medicinskih institucija i ustnova (Fond za zdravstveno osiguranja, Institut za javno zdravlja, CALIMS, Klinički centar CG, Ljekarska i Farmaceutska komora CG), kao i farmaceutskih kompanija iz Crne Gore.

Organizacionim odborom Konferencije rukovodi Milanka Žugić, dipl. ph

Naučnim odborom Konferencije rukovodi dr sc med Majda Šahman-Zaimović. Učešće na konferenciji sertifikovano je od strane Ljekarske i Farmaceutske komore Crne Gore. U toku marta mjeseca očekujemo od navedenih učesnika da dostave aktuelne teme za 2016. godinu iz svojih oblasti. Na sajtu: www.medicalcg.me postavljena je prijava učešća na Konferenciji, kao i programi prethodniih konferencija uz video zapise. U prilogu dostavljamo Prijavu učešća na Konferenciji i cjenovnik usluga.

Detaljnije informacije: Tel/fax: 020 238 841, Mob. tel.: 067 395 032 i e/mail redakcija@medicalcg.me

Prijava predavanja

14.03.2016. :: Rješenje o imenovanju Sekcije bolničkih farmaceuta CG

Dostupno Rješenje o (formiranju) imenovanju Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore

Rješenje

14.03.2016. :: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Dostupan novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opširnije

10.03.2016. :: Najava predavanja KE

Dana 22.03.2016 u 13.00 h, u hotelu 'Ramada', Podgorica u organizaciji farmaceutske kompanije Farmont MP doo održaće se predavanje na temu: ▫ Farmaceutski i pedijatrijski skup, ▫ JGL – kao kap vode na dlanu, ▫ Rinološka problematika u svakodnevnoj praksi i ▫ Otitis media i komplikacije, dijagnostika i terapija..

Opširnije

10.03.2016. :: Najava predavanja KE

Dana 18.03.2016 u 13.00 h, u hotelu 'Ramada', Podgorica u organizaciji farmaceutske kompanije Farmegra doo održaće se predavanje na temu: "Kašalj - odbrambeni mehanizam ili simptom, lečenje" - akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore.

Opširnije

08.03.2016. :: Obavještenje za farmaceute koji obavljajuju farmaceutsku zdravstvenu djelatnost na području Budve, Tivta, Kotora, Risna, Herceg-Novog i Igala

U vezi sa realizacijom Projekta obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama (akreditovano sa 5 bodova), obavještavamo Vas da će se, 9. marta (srijeda) sa početkom u 12,00 časova, u sali Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, održati radionica koja će okupiti zdravstvene radnike imenovane za praćenje potrošnje, kao i bezbjednosti ljekova iz sljedećih institucija: OB Kotor, DZ Kotor, DZ Budva, DZ Tivat, DZ Herceg Novi, Specijalna bolnica za psihijatriju, Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković", OB Meljine, Institut dr Simo Milošević. Projekat se temelji na važećoj legistlativi, master planu razvoja zdravstvenog sistema, nacionalnom planu za racionalno korišćenje ljekova, strukturnim reformama u zdravstvenom sistemu i usvojenim smjernicama Ministarstva zdravlja o sprovođenju redovnih analiza potrošnje ljekova i praćenja bezbjednosti ljekova, namijenjenih zdravstvenim ustanovama.

Farmaceuti iz apoteka na području Budve, Tivta, Kotora, Risna, Herceg-Novog i Igala su pozvani da uzmu aktivno učešće na predstojećoj radionici.

Agenda je dostupna u prilogu.

Agenda

05.03.2016. :: The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation

Dear Colleague,

Due to the requests received the deadline for short-paper submissions for 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation is extended till 15 March 2016.

The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation will take place in Ohrid, Macedonia onJune 1-5 2016. The congress topic will be “Modern pharmacist-bridging science with practice". It will consist in plenary and invited lectures as well as short oral presentations and poster presentations

Web site of the Congress is http://congress.mfd.org.mk

Instructions for authors and Submission of short papers are available on the following link: http://congress.mfd.org.mk/call-for-abstracts.html

Contact for scientific program and short paper submission related questions: Prof. Marija Glavas Dodov e-mail: scientific@mfd.org.mk or magl@ff.ukim.edu.mk, Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska e-mail: secretary@mfd.org.mk or msimonoska@ff.ukim.edu.mk

Contact for exhibition and sponsoring opportunities: Prof. Rumenka Petkovska e-mail: rupe@ff.ukim.edu.mk, Ass. prof. Zoran Sterjev e-mail: zost@ff.ukim.edu.mk

We all look forward to meeting you in Ohrid, Macedonia

02.03.2016. :: Budućnost je sada

Obavještavamo Vas kako se u organizaciji Večernjeg lista, portala Ordinacija.hr i Health event-a, 15. aprila, 2016. u Hypo centru održava I. regionalna konferencija digitalne medicine pod nazivom "Budućnost je sada".

Opširnije

01.03.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima povodom novih preporuka u vezi sa primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen / ljudski trombin).

Opširnije

20.02.2016. :: Najava predavanja KE

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Takeda' održaće se u Baru 26. februara 2016. u DZ 'Bar' u 13:30 h. Tema: "Izbor odgovarajućeg lijeka kod akutnog bola i značaj gastroprotekcije".

Opširnije

18.02.2016. :: Najava predavanja KE

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Osmi red' održaće se 23.02.2016. u hotelu 'Podgorica' u 12.00 h na temu "Savremeni principi u liječenju hroničnih rana". Predavanje će biti akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore.

Opširnije

17.02.2016. :: The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation

Dear Colleague,

The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation will take place in Ohrid, Macedonia on June 1-5 2016. The congress topic will be “Modern pharmacist-bridging science with practice". It will consist in plenary and invited lectures as well as short oral presentations and poster presentations. Deadline is Feb. 29th 2016. Web site of the Congress is http://congress.mfd.org.mk

Instructions for authors and Submission of short papers are available on the following link: http://congress.mfd.org.mk/call-for-abstracts.html

Contact for scientific program and short paper submission related questions: Prof. Marija Glavas Dodov e-mail: scientific@mfd.org.mk or magl@ff.ukim.edu.mk. Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska e-mail: secretary@mfd.org.mk or msimonoska@ff.ukim.edu.mk. Contact for exhibition and sponsoring opportunities: Prof. Rumenka Petkovska e-mail: rupe@ff.ukim.edu.mk. Ass. prof. Zoran Sterjev e-mail: zost@ff.ukim.edu.mk

We all look forward to meeting you in Ohrid - Macedonia, Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska - Scientific board secretary, 6th Congress of Pharmacy in Macedonia with international participation

E-mail: secretary@mfd.org.mk

Phone:+38923126032 ext. 118

Fax:+38923123054

15.02.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Tivat i Kotor

Opširnije

02.02.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva®(erlotinib).

Opširnije

28.01.2016. :: Preuzimanje Licenci za rad

Poštovani budući članovi Komore - farmaceuti,

Napomena u vezi preuzimanja Licence za rad: Preuzimanje istih vrši se isključivo lično u prostorijama Komore. Shodno Zakonu protivpravno je zasnivanje radnog odnosa/stupanje u radni odnos prije preuzimanja Licence za rad od strane Komore tj. rad bez Licence. Rok za izradu Licence shodno aktima Komore je 15 dana od podnošenja zahtjeva (i prateće dokumentacije)za izdavanje iste Komori. U izuzetnim slučajevima moguće je uz rješenje i Izvod iz registra Komore (taksa uz predaju zahtjeva za izdavanje Izvoda shodno Odluci o nadoknadama je 5,00 eura). Podsjećanja radi još jednom u prilogu Odluka.

25.01.2016. :: Info za pripravnike

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo se Ministarstvu zdravlja kao nadležnom (čijim podzakonskim aktom je regulisana procedura obavljanja staža i polaganja stručnog ispita) obratili e-mailom/dopisom u vezi rješavanja pitanja daljeg načina obavljanja dijela staža za pripravnike farmaceute koji se odnosi na kontrolu ljekova, a koji se obavljao u prostorijama Komore u vidu predavanja mentora dipl ph Nikole Goranovića (Hemomont) kao prelazno /privremeno rješenje shodno održanom sastanku od 07.05.2014. u Ministarstvu zdravlja. Ovo sve u cilju daljeg nesmetanog obavljanja ovog dijela staža za pripravnike u adekvatnim uslovima i ustanovi za to predviđenoj shodno Pravilniku koji reguliše obavljanje pripravničkog staža.

Podsjećanja radi, shodno postojećem Pravilniku (čl.8 )kontrola kvaliteta ljekova - obavlja se u laboratoriji za kontrolu kvaliteta ljekova - 15 dana.

U sklopu ovog staža predviđeno je da se pripravnik:

- upoznaje se sa:poslovima i organizacijom rada laboratorije za kontrolu ljekova

- procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smjernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse;

- ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih, pomoćnih supstanci i ambalaže;

- primjenom odgovarajućih procedura za ispitivanje ljekova u skladu sa evropskom, nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili provjerenim metodama ispitivanja;

- obradom i procjenom rezultata ispitivanja;

- vođenjem laboratorijske dokumentacije;

- zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu ljekova.

Kada dobijemo odgovor Ministarstva i rješenje ovog pitanja bićete obaviješteni putem sajta Komore i fb stranice.

Napomena: Molimo kolege pripravnike za strpljenje jer za sada nećemo vršiti prijem prijava preko naše službe (Komore)

22.01.2016. :: Članarina

Poštovani,

Aktivna je Odluka o članarini za 2016. godinu. Molimo poštovane članove da izmire dug iz 2015. i otpočnu sa plaćanjem članarine za 2016. godinu.

Odluka

22.01.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'GUŠMIROVIĆ'

Mjesto rada: Berane

Opširnije

19.01.2016. :: Spiskovi

Poštovani pripravnici,

Sledeći rok (rok br. 6) za dio staža koji se odnosi na kontrolu ljekova zakazan je za 21.01.2016. u 18.30 h u prostorijama Komore (Nikole Kovačevića 12, blok 5). Obzirom da postoje dva spiska prijavljenih, postoji mogućnost da za rok br. 7 termin bude 22.01.2016. Za rok br. 7 predavač će potvrditi da li će isti biti održan, kao i tačno vrijeme održavanja u toku prvog roka.

Spisak za rok br. 6:

1.Anisa Kurtagic: Apoteka "Jatros", Rozaje,

2.Enisa Nurkovic: Apoteka "Jatros", Rozaje,

3.Ilma Hadzic , 06.07.2015, , apoteka Zabjelo

4.Marija Miljanic, ,06.07.2015, apoteka Zabjelo ,

5.Dijana Džarić, apoteka Sahat kula

6.Nataša Bašić, 06.07.2015 apoteka Sahat kula

7.Ivana Dzuverovic , Risto Vukotic u Pljevljima,

8.Marija Zindovic , apoteka Krusevac,

9.Djukic Tamara, apoteka Krusevac,

10.Djurisic Anja , apoteka Krusevac, jul 2015

11.Labudovic Ivana , apoteka Krusevac, jul 2015

12.Sandra Scepovic, apoteka Tea Medica, Bar,

13. Strugar Nevena. Apoteka "Tea Medica 20" u Podgorici

14.Aleksandar Pesic, Lijek 8,

15.Aida Ezelagic, Apoteka "Panaceja 1" - Tea Medica, Ulcinj,

16.Sonja Blazevic,

17. Mersiha Kalić, apoteka Stanić, B.Polje

Spisak za rok br. 7

1.Jankovic Milena , apoteka Tea Medica, 14 Cetinje,

2. Bojana Marković, Cosmetics Pharmacy 2 (d.o.o. ,,MPM''), Podgorica,

3.Milica Labudovic, apoteka Moraca,

4.Miodrag Tmusic, apoteka "Tea-Medica 18", Podgorica;

5.Stana Vujović, apoteka Onogošt u Nikšiću,

6.Milica Grbović, apoteka Onogošt u Nikšiću,

7.Gordana Vukotić, apoteka Onogošt u Nikšiću,

8.Dijana Rudovic / volontirala u apoteci Vigor,a od 1.septembra u apoteci Remedia u Niksicu,

9. Nada Knezevic, Ap.Zdravlje,

10.Delić Tijana, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

11.Kostić Jelena, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

12.Ruljić Slobodanka, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

13.Marina Ivanjic, 6.jula Mogren Budva ,

14.Anđela Rudović,Tea Medica 5 , Nikšić,

15.Obradovic Jovana , Montefarm, Bijelo Polje,

16.Janjusevic Dragojla, apoteka Tea Medica 8 Pljevlja,

17.Sabela Mujovic,, u Rožajama u apoteci "Jatros"

18.Nebojša Terzić, apoteka Vila ,Podgorica,

19.Jovana Delic,

20.Stefan Premovic apoteka Prima Berane

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije

Arhiva novosti