Pharmaceutical Chamber of Montenegro

III KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE

Poštovani,
Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2019.me (sponzorski paketi, prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u ‘Montenegro Stars’ hotel group kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje i ovoga puta našem tehničkom organizatoru:
  • ‘PRiSMA – korporativne komunikacije’, ul. Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili tel: +382 20 601 145, +382 20 601 146, gsm: +382 69 327 300.
Takođe u ovoj kategoriji