Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE NA TEMU ‘HELIOCARE I ENDOCARE’

25.05.2017. - 18:00 h

Predavanje u organizaciji Farmegra 25.05.2017. u 18 h – Budva (mjesto – ‘Akademija znanja’, Žrtava fašizma, Rozino bb, Budva), Tema ‘Heliocare i endocare’. Akreditovano sa 3 boda od strane Komisije za konitnuiranu edukaciju.

Takođe u ovoj kategoriji