Pharmaceutical Chamber of Montenegro

HCP – TRANSFORMATION FOR THE FUTURE

Ljubljana

Poštovane kolege,
Čast mi je i zadovoljstvo pozvati zainteresirane kolege iz Crne Gore na učešće sa radovima u sekciji za poster prezentaciju na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Ljubljani 21. novembra 2019. godine ali i pozvati zainteresirane kolege na učešće s ciljem upoznavanja sa konceptom holistične ljekarne čiji je autor magistra Martina Puc. Stoga bih molila Farmaceutsku Komoru Crne Gore da informira članove kolege o ovom pozivu.
Link do web stranice konferencije vodi Vas do informacija o tematici, predavačima i osnovnim informacijama o uvjetima registracije i sudjelovanja na konferenciji:
Sigurna sam da među kolegama u Crnoj Gori ima ambicioznih u smislu usavršavanja i objavljivanja stručnih radova, te da se redovno susrećete sa moralnim i etičkim dilemama u radu sa korisnicima naših usluga ili u sistemu u kome radimo. Obzirom da je konferencija međunarodnog karaktera, sam koncept koji će biti prezentiran je jako zanimljiv i nudi nove spoznaje vezano za istinske vrijednosti naše struke te ne sumnjam da neće biti zainteresiranih za učešće i slanje radova.
Link za Call for Papers:
U nadi da ćete prepoznati istinski interes za našu struku, ali i osobni interes za individualnim rastom i razvojem,
sve Vas srdačno pozdravljam!
Koleginica Azra Uzunović, mr. ph.
Takođe u ovoj kategoriji