Pharmaceutical Chamber of Montenegro

FIP EDUKACIJA ZA SVE ČLANOVE – FARMACEUTE

Poštovani,
Farmaceutskoj komori je kao članu FIP, dostavljen dopis od strane FIP menadžmenta kojim nas obavještavaju o omogućavanju besplatnog praćenja FIP edukacija za sve članove – farmaceute.
Digitalni događaji uključuje raznovrsne programe koji pokrivaju širok raspon tema važnih kako za globalne zdravstvene prioritete, ali takođe važne u farmaceutskoj praksi, nauci i obrazovanju i razvoju kadra.
Teme koje će biti zastupljene su: antimikrobna rezistencija;nezarazne i zarazne bolesti;sigurnost pacijenta;strategije prevencije (od brige o sebi do vakcinacije);digitalizacija zdravstvene zaštite itd.
Pristup digitalnim događajima moguć je putem zoom aplikacije, a takođe prenose se i putem facebook uživo.
Tokom webinara FIP nudiće  transkript uživo na engleskom jeziku, po mogućnosti će primijeniti engleske titlove radi lakšeg prevoda na naš jezik.
FIP digitalni događaji su besplatni za sve.
Informacija o događajima na sledećim linkovima:
Takođe u ovoj kategoriji