Pharmaceutical Chamber of Montenegro

BEZBJEDNA PRIMJENA LIJEKA KEPPRA

02.02.2017.

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima koje se odnosi na važne aspekte bezbjedne primjene lijeka Keppra (levetiracetam), 100mg/ml, oralni rastvor.

Kako je predmet pisma potencijalni rizik od medicinskih grešaka povezanih sa predoziranjem ovog lijeka, pored ostalih preporuka, u pismu je navedeno da farmaceuti treba da obezbijede izdavanje odgovarajuće veličine pakovanja oralnog rastvora levetiracetama i da zajedno sa ljekarom daju savjet pacijentu i/ili staratelju o tome kako odrediti propisanu dozu.

Sadržaj pisma je odobren od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.


DOWNLOAD: CALIMS

Takođe u ovoj kategoriji