Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

DOPIS ORGANIZATORIMA

Poštovani organizatori,
 
Tokom epidemiološke situacije održan je veliki broj webinara odn. online edukacija.
Imamo primjedbe učesnika da nisu dobili sertifikate sa održanih edukacija, pa vas molimo da ih pošaljete ponovo svima na njihov lični mejl, a spiskove sa istih dostavite Komori u najkraćem roku (molimo provjerite predavanja 2019/2020 za koja niste dostavili sertifikate učesnicima).
Ovo naročito iz razloga jer je većem broju farmaceutima istekla licencna godina i bili su već obavezni da  Komori dostave kopije sertifikata radi bodovanja Komisije.
U cilju olakšanja ispunjenja obostranih obaveza i izbjegavanja pojedinačnih pojašnjenja učesnicima predavanja želimo da vas podsjetimo na rokove koje je neophodno poštovati prilkom prijave predavanja, kao i rokove koji se odnose na dostavljanje izvještaja, sertifikata učesnicima i spiskova stručnoj službi Komore.
Molimo da se pridržavate uputstva o organizaciji.
Važna napomena:Predavanja sa ciljem promocije određenog lijeka se ne boduju.
Shodno tome molimo da prezentacije budu u skladu sa tim.
 
Shodno postojećem Pravilniku potrebno je:
 
1.Zahtjeve za bodovanje uredno popunjene slati najmanje 15 dana prije održavanja predavanja odnosno edukacije
2.Spiskove sa predavanja  dostavljati najkasnije 15 dana nakon održanog predavanja uz izvještaj .
3.Sertifikati koje pripremi organizator potrebno je odmah nakon predavanja izdati učesnicima.
U slučaju online predavanja, koja su trenutno aktuelna bilo bi neophodno za učesnike obezbijediti potvrdu o učešću odmah nakon izrade testa tj.poslati učesnicima na e-mail direktno.
U prilogu izvod iz Pravilnika KE. Dokument Pravilnika koji smo vam već slali možete preuzeti i na sajtu Komore.