Poštovani,

Upućen dopis Operativnom i Kriznom štabu NKT i apel Farmaceutske komore sa preporukama za raspodjelu zaštitne opreme svim apotekama u Crnoj Gori, imajući u vidu dopremljenu donaciju, a radi zaštite zaposlenih tokom procesa rada za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID 19.

DOWNLOAD