Poštovani,
U prilogu je obaveštenje o online edukaciji  ‘Dijabetesna neuropatija’ preko edukativne platforme EDU720, u organizaciji Salveo pharma.
Edukacija će biti postavljena 21.07.2020 i biće dostupna 15 dana za preglede na platformi, takođe edukacija predviđa evaluaciju znanja na kraju edukacije.
Takođe u prilogu je i uputstvo za instaliranje aplikacije.
Napominjemo da edukacija može da se odgleda preko računara, tableta ili telefona, neophodno je samo da instalirate aplikaciju prateći uputstva (oni koji je nemaju).
Edukacija je bodovana od strane Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju sa 3 boda.