Pharmaceutical Chamber of Montenegro

NEŽELJENA DEJSTVA LJEKOVA KOJI SADRŽE IRINOTEKANHLORID TRIHIDRAT KOD PACIJENATA SA SMANJENOM AKTIVNOŠĆU ENZIMA UGT1A1

Poštovani,

Obavještavamo vas da je na portalu CInMED objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o neželjenim dejstvima ljekova koji sadrže irinotekanhlorid trihidrat kod pacijenata sa smanjenom aktivnošću enzima UGT1A1

Link za pismo

Takođe u ovoj kategoriji