FKCG
Pregled svih kategorija

Pisma zdravstvenim radnicima

PRIMJENA LIJEKA IMBRUVICA

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Imbruvica® (ibrutinib). Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS. DOWNLOAD: CALIMS

PRIMJENA LIJEKA TYSABRI

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Tysabri. Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS. DOWNLOAD: CALIMS

PRIMJENA LIJEKA UROREC

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Urorec. Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS. DOWNLOAD: CALIMS

PRIMJENA LIJEKA CLEXANE

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Clexane. Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS. DOWNLOAD: CALIMS