Pharmaceutical Chamber of Montenegro
Pregled svih kategorija

Najava predavanja KE 2019

TERAPIJA BOLA

Predavanje u organizaciji Krka kompanije, na temu Terapija bola, 28. maja u hotelu 'Podgorica', sa početkom u 13.30 h, akreditovano sa 4 boda od strane Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju.