Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 5.

April 2016.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 5. broj svog glasila – ‘BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE’ aprila 2016. godine


Riječ urednika

Uvažene koleginice i kolege,

Savremena dostignuća farmaceutske struke zahtijevaju visoku odgovornost svakog farmaceuta da vodi računa o ličnom usavršavanju i inoviranju znanja i vještina, što će rezultirati jačanjem profesionalne kompetentnosti. Za čouvanje konzistentnog nivoa kvaliteta usluga neophodna je kolegijalna i stručna saradnja farmaceuta i ljekara, koja podrazumijeva mđeusobno povjerenje za rješavanje svih nedoumica vezanih za farmakoterapiju, a sve u cilju postizanja blagovremene bezbjedne i sigurne terapije za pacijenta. Na ovaj način se postiže ispunjavanje niza neophodnih preduslova za pružanje visoko kvalitetne farmaceutske zdravstvene usluge svakom pacijentu ili korisniku usluga, koji su okarakterisani principima Dobre apotekarske prakse, kao modelu implementacije optimalne farmaceutske zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima. Shodno tome, Farmaceutska komora Crne Gore je inicirala formiranje radne grupe za izradu nacionalnih standarda DAP, čijič lanovi svojim znanjem i iskustvom ulažu značajne napore kako bi se istoimeni dokument realizovao u najkrćaem mogćuem roku.

Aktivnosti Komore se nastavljaju, pa se organizuje radna grupa, koju sačinjavaju predstavnici privatnog i državnog sektora, čiji članovi su svojom velikim zalaganjem doprinijeli realizaciji radne verzije „Pravilnika o opštim i posebnim uslovima koje moraju da ispunjavaju apoteke u pogledu prostora, opreme i kadra i kriterijuma za osnivanje i rad apoteke“. Izmđeu ostalog, u ovom broju Biltena se možete informisati o nizu drugih aktivnosti i započetih projekata od strane Farmaceutske komore, a sve u cilju očuvanja i unaprđeenja farmaceutske djelatnosti u Crnoj Gori.

Sada već sa ponosom možemo istaći da je Farmaceutska komora Crne Gore zajedno sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, a u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, uprkos nimalo lakim okolnostima, a zahvaljujući velikom strpljenju i posvećenostič lanova Organizacionog odbora, uspješno organizovala Drugi kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

Kongres je okupio veliki broj eminentnih stručnjaka iz regiona i svijeta, učesnicima omogućio spoznaju najnovijih dostignuća iz oblasti farmacije, i dao podstrek za jačanjem struke i položaja farmaceuta u sistemu zdravstva i društvu uopšte, a nama uvjerenje da možemo i moramo ostati dosljednji sopstvenim očekivanjima.

Potrudili smo se da se i u ovom broju upoznate sa novim trendovima u terapiji, zakonskom regulativom, aktuelnim temama, dešavanjima iz regiona, predstojećim dogđaajima, ali i zanimljivostima iz struke. Članovi Komisije za izdavačku djelatnost su svojim entuzijazmom, upornošću i bezuslovnim angažovanjem, omogućili da i ovaj broj Biltena ugleda svjetlost dana, te im ovim putem iskazujem veliku zahvalnost i zadovoljstvo da sam dio takvog tima. Jačanje sposobnosti za tčano i precizno izvršavanje zadatih poslova, unapređivanje stčeenih znanja i vještina, uspostavljanje profesionalne komunikacije sa kolegama, poštovanje integriteta pacijenta, trebalo bi biti fundamentalna moralna obaveza svakog farmaceuta, kao predstavnika jedne napredne i inovativne struke u sistemu zdravstva.

S poštovanjem,
Amela Međedović mr ph, urednica


Urednica:

Mr ph Amela Međedović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Autor naslovne strane:

Jelena Manojlović, spec. farm.

Tiraž: 1000 komada


BILTEN BR. 5 – PDF KOMPLETNO IZDANJE

Takođe u ovoj kategoriji