Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 3.

Maj 2014.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 3. broj svog glasila – ‘BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE’ maja 2014. godine


Riječ urednika

Uvažene koleginice i kolege,

Jedan od strateških ciljeva unapređenja kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite je sprovođenje racionalne terapije ljekovima, što podrazumijeva kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika u cilju prevencije neželjenih reakcija i interakcija ljekova, praćenje i izvještavanje o neželjenim reakcijama ljekova, te multidisciplinarnu saradnju između zdravstvenih radnika.

Svojim učešćem u terapijskom monitoringu, komunikacijom i savjetovanjem, farmaceuti mogu značajno doprinijetipovećanju komplijanse i racionalnijoj upotrebi ljekova, ali i povećanju bezbijednosti pacijenata, što predstavlja imperativ kvaliteta i unapređenja zdravstvene žaštite. U našoj zemlji je segment farmakovigilance dobro regulatorno uređen, ali se i dalje ulažu veliki napori na podizanju svijesti, kako zdravstvenih radnika,tako i pacijenata, radi obezbjeđivanje primjene isprovođenja istog, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života pacijenata.

Dobra distributivna praksa predstavlja sistem smjernica koje imaju za cilj da osiguraju održavanje kvaliteta i integriteta farmaceutskih proizvoda, kroz organizovanje i sprovođenje nadzora tokom cjelokupnog distributivnog procesa, tj. od proizvođača do krajnjeg korisnika.

Pored navedenih tema, u ovom broju Biltena vam predstavljamo značajne aktivnosti koje je Farmaceutska komora realizovala u prethodnom periodu, kao i predstojeće aktuelne događaje.

Sposobnost da tačno i precizno izvršavamo svoje poslove i zadatke, donosimo važne i odgovarajuće odluke, uspostavljamo profesionalnu komunikaciju sa kolegama i pacijentima, trebala bi biti fundamentalna moralna odgovornost svakog farmaceuta kao zdravstvenog radnika.

Na kraju, želim iskazati veliku zahvalnost svim kolegama koji su svojim nesebičnim i bezuslovnim radom doprinijeli realizaciji trećeg broja farmaceutskogsstručnog časopisa Bilten.

S poštovanjem,
Amela Gusinjac, mr ph., urednica


Izdavač: Farmaceutska Komora Crne Gore, Trg Nikole Kovačevića 12, 81000 Podgorica

Urednica:

Mr ph Amela Gusinjac

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Mr ph Jovana Popović

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Tiraž: 1000 komada

Takođe u ovoj kategoriji