Pharmaceutical Chamber of Montenegro

BAZA LEXICOMP & LEXI-INTERACT

Besplatan pristup bazama podataka do 15.04.2018.

Poštovani,

U saradnji sa Farmaceutskom komorom Crne Gore, izdavačka kuća DATA STATUS, koja je ekskluzivni zastupnik za Srbiju referentnih međunarodnih farmaceutskih elektronskih baza podataka, omogućila je do 15. aprila 2018. godine besplatan pristup bazama podataka američke kompanije Wolters Kluwer Health za sve članove Farmaceutske komore Crne Gore.

Tokom navedenog perioda, svi zainteresovani imaće besplatan pristup:

  • Bazi Lexicomp – jednoj od najvećih i najpoznatijih svetskih baza lekova i interakcija lekova na engleskom jeziku, koja obezbeđuje zdravstvenim profesionalcima najpouzdanije kliničke informacije o lekovima kroz više različitih platformi koje se lako integrišu u sistem za svakodnevni rad
  • Bazi Lexi-Interact koja predstavlja jedini servis za pretraživanje i analizu interakcija između lekova na srpskom jeziku. Spisak lekova iz američke baze Lexicomp uparen je sa lekovima koji se koriste u Srbiji, tako da je dobijena lokalna baza lekova, koja se redovno ažurira.  Ova baza nudi mogućnost farmaceutima i lekarima da nakon unošenja terapije pacijenta dobiju podatke o mogućim interakcijama izmedju lekova i tako potencijalni rizik po pacijenta svedu na najmanju moguću meru.

Postoje dva načina pristupa ovoj bazi:

 • preko web portala
 • integracijom u softver apoteka i medicinskih ustanova, čime se farmaceutima omogućava da prilikom unošenja terapije pacijenta za prodajnim pultom u apoteci odmah dobiju informaciju o postojećim interakcijama (bez izlaska iz režima rada). Njegova upotreba u domovima zdravlja i drugim medicinskim ustanovama i apotekama ima široku primenu u razvijenim zemljama, jer značajno olakšava rad lekarima i farmaceutima, unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga i smanjuje rizik po pacijenta.

Pored toga što značajno olakšava rad farmaceuta, ključne koristi primene Lexi-Interacta su:

  • Povećanje bezbednosti pacijenata;
  • Povećanje poverenja pacijenata;
  • Smanjenje mogućnosti za grešku u toku lečenja;
  • Omogućavanje učenja kroz rad;
  • Povećanje zaintresovanosti i motivisanosti farmaceuta;
  • Iniciranje pojačane saradnje izmedju farmaceuta i lekara, kao članova zdravstvenog tima.

Lexi-Interact bazi na srpskom jeziku možete pristupiti preko portala http://interact.datastatus.rs/index.php

korisničko ime: farmkomcg

lozinka: testcg2018

Lexicomp bazi možete pristupiti preko sajta http://online.lexi.com/login

Login: farmaceutskakomora

Password: lexicomp1214

U prilogu su uputstva za lakše pretraživanje navedenih baza.

Srdačan pozdrav, Višnja Zelenović


DOWNLOAD: Lexi Interact – Uputstvo za korišćenje Interakcija na srpskom jeziku – 08.03.2018.

DOWNLOAD: LEXI COMP – Quick reference guide, March 2018

DOWNLOAD: LEXI COMP – User guide, August 2014

Takođe u ovoj kategoriji