Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONTINUIRANA EDUKACIJA

Poštovani, Kompletiran spisak sa održanih predavanja KE 2018-2019. Napomena: Kopije sertifikata sa održanih predavanja možete osim lično slati i preporučeno poštom na adresu Komore. SPISAK

Bilten Farmaceutske komore – Broj 8.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 8. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' septembra 2018. godine Uređivački odbor Urednica: • Mr ph Amela Međedović Uređivački odbor: • Mr…