Asocijacija farmaceuta jugoistočne Evrope

Osnovana asocijacija farmaceuta jugoistočne Evrope

U organizaciji Komore magistara farmacije BiH i u saradnji sa farmaceutskim komorama iz jugoistočne Evrope, na konferenciji u Sarajevu, koja je održana 05.11.2015. godine, potpisan je sporazum o osnivanju Asocijacije farmaceuta jugoistočne Evrope. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Farmaceutskih komora iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Albanije i zemlje domaćina, Bosne i Hercegovine.Članica Asocijacije je i Bugarska.

Svrha osnivanja Asocijacije je udruživanje farmaceuta iz regiona, jačanje insititucija koje predstavljaju što je i Zakonom obavezno,kao i farmacije kao nauke i struke ,te zajedničko istupanje pred institucijama EU radi dobijanja sredstava za unapređenje i razvoj.

Kao predstavnici Farmaceutske komore Crne Gore istupili su Nataša Burzanović, dipl ph , član Izvršnog odbora Komore i Biljana Savović, dipl.pravnik, Sekretar Farmaceutske komore.

Bistra Angelovska, predsjednica Farmaceutske komore Makedonije, istakla je da je inicijativa o formiranju Asocijacije proizašla iz potrebe članstva. Ona je naglasila da postoje mnoga zajedničkih pitanja o kojima možemo razgovarati, a to su, prije svega, naša profesija i njen prosperitet.

Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije, rekla je da su predstavnici komora na prethodnim sastancima shvatili da bi jedni drugima mogli značajno pomoći kada bi radili zajedno. Ona je istakla da profesija ne poznaje granice, a da će formiranjem Asocijacije komore imati mnogo veći uticaj na rešavanje statusa farmaceuta.