Pharmaceutical Chamber of Montenegro

APOTEKA ‘MEDITAS’

OGLAS br. AO 094

Osnovni podaci

Grad: Podgorica

Vrsta zaposlenja:

Stručna sprema: Visoka stručna sprema – VII stepen / Srednja stručna sprema – IV stepen

Dodatni podaci & Uslovi

Rok važenja: Oglas važi do: 11. 9. 2020. (postavljen 11. 3. 2020.)

Kvalifikacija: Dipl. farmaceut / Farm. tehničar

Obrazovanje: Farmacetuski fakultet / Srednja medicinska škola – farm. tehničar

Radno iskustvo: Ne

Broj izvršilaca: 2 – dipl. farmaceuta (sa položenim stručnim ispitom i licencom / 2 – farm. tehničar (sa položenim stručnim ispitom i iskustvom)

Pol kandidata: M – muški &  Ž – ženski

Mjesto rada: Podgorica

Licenca – Stručni ispit: Licenca Farmaceutske komore CG + Položen stručni ispit

Opis posla:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Znanja & vještine:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatni opis / napomena:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Nudimo:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatno & Kontakt oglašivača:

Kontakt telefon: 020 513 010 / 069 181 500

Kontakt e-mail adresa: office@meditas.me

Kontakt lice:

Adresa oglašivača:

Dodatno I:

Dodatno II:

Takođe u ovoj kategoriji