Poštovani,
Kompanija Amicus Pharma organizuje predavanje dana 6. 12. 2019., sa početkom u 13:30 h u Domu zdravlja Berane, na temu: “Anemije u trudnoći, dijagnostika i terapija; Prevencija kardiovaskularnih bolesti – nove preporuke.
Bodovano sa 4 boda.