Upućujemo poseban poziv kolegama farmaceutima za učešće u radu 3. Kongresa fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem koji će se održati od 15. do 17. maja 2020. godine u Budvi pod sloganom “Znanje i vještine u fizikalnoj terapiji”. Druga tema za obradu glasi “Farmakologija u fizikalnoj terapiji” stoga vas ljubazno pozivamo da učestvujete i kao stručnjaci iz pomenute oblasti da prenesete vaša znanja i iskustva u cilju unapređenja znanja i vještina fizioterapeuta.

Tehnički organizator Kongresa je agencija Terra, kojoj se možete obratiti za više informacija na brojeve telefona +382 20 223 723, +382 69 037 375, +382 69 037 373, i putme emaila taterra.mne@gmail.com

Više podataka o Kongresu na stranici: https://taterra.me/ponuda/3-kongres-fizioterapeuta-crne-gore