Pharmaceutical Chamber of Montenegro

3. KONGRES FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se Treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, održati 15. i 16.05.2020.godine u hotelu „Slovenska plaža“ u Budvi sa sloganom “Znanje i vještine u fizikalnoj terapiji”.

Teme za obradu na Trećem Kongresu fizioterapeuta su:

  • Klinički problemi u fizikalnoj terapiji
  • Farmakologija u fizikalnoj terapiji
  • Značaj saradnje
  • Slobodne teme

Cilj stručnog okupljanja fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika, koji sa nama rade u timu, je profesionalno povezivanje, isticanje uloge fizioterapije u društvu koja joj pripada kao važnom činiocu u poboljšanju ukupnog kvaliteta života savremenog čovjeka i unapređenje znanja i vještina fizioterapeuta.

Treći Kongres fizioterapeuta organizujemo u Budvi – metropoli Crnogorskog turizma i kraljici Mediterana pa sa sigurnošću vjerujemo da ćemo stvoriti lijepe uspomene.

Nadamo se da ćete prepoznati ovaj događaj i razmijeniti vaša iskustva sa kolegama u cilju unapređenja znanja i vještina fizioterapeuta.

Tehnički organizator Kongresa je agencija Terra, kojoj se možete prijaviti za učešće i dobiti sve potrebne informacije. Kontakt agencije je +382 20 223 723, +382 69 037 375, +382 69 037 373, i taterra.mne@gmail.com .

APLIKACIONA FORMA

Takođe u ovoj kategoriji