Postovani farmaceuti, (koji prvi put predaju zahtjev za izdavanje licence),
Na sajtu Komore možete preuzeti obrasce za izdavanje licence, gdje je navedena sva potrebna dokumentacija: LINK