Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONTINUIRANA EDUKACIJA – PREDAJA DOKAZA

Poštovane koleginice i kolege,

U  toku je predaja dokaza o kontinuiranoj edukaciji za farmaceute kojima je licenca izdata u sledećim periodima: 
 
15.10.2018-15.10.2025
17.10.2018-17.10.2025
18.10.2018-18.10.2025
19.10.2018-19.10.2025
22.10.2018-22.10.2025
 
Rok za predaju dokaza za gore navedene periode je  zaključno sa 22. oktobrom, odnosno 23. oktobrom, obzirom da je organizovano predavanje 22. oktobra u hotelu Ramada, Podgorica, o čemu ćemo vam poslati danas obavještenje.


Napomena: Shodno Pravilniku dužni ste da svake godine  prikupite po 20 bodova, odnosno 140 bodova za 7 godina.
 
Ukoliko u jednoj godini prikupite više od 20 bodova moguće je prenijeti ih na narednu godinu najviše 10 bodova.
 
Za strane državljane je obzirom da isti obnavljaju licencu jednom godišnje precizirano da skupljaju 20 bodova za godinu shodno važenju njihovog privremenog boravka.
 
Farmaceuti su obavezni da vode sopstvenu evidenciju o sakupljenim bodovima. 

Komisija će dostavljene dokaze (koji se dostavljaju Komori lično ili poštom) razmotriti i i napraviti bazu u koju ćete moći imati dalji uvid.
 
O izvještaju Komisije bićete obaviješteni.
 
Molimo kolege da imaju u vidu da ćemo ubuduće provjeravati potpise na spiskovima sa predavanja, te da ćemo zbog mogućih zloupotreba na osnovu istih formirati bazu svojeručnih potpisa farmaceuta.
VAŽNO:
Naredni datumi  se odnose na farmaceute kojima je licenca izdata kako slijedi i koji shodno datumu treba da podnesu dokaze Komori:
 
02.11.2018-02.11.2025
05.11.2018-05.11.2025
06.11.2018-06.11.2025
12.11.2018-12.11.2025
15.11.2018-15.11.2025
13.11.2018-13.11.2025
21.11.2018-21.11.2025
05.12.2018-05.12.2025
06.12.2018-06.12.2025
07.12.2018-07.12.2025
11.12.2018-11.12.2025
27.12.2018-27.12.2025
31.01.2019 -31.01.2026
05.02.2019-05.02.2026
06.02.2019-06.02.2026
07.02.2019-07.02.2026
12.02.2019-12.02.2026
14.02.2019-14.02.2026
20.02.2019-20.02.2026
25.02.2019-25.02.2026
26.02.2019-26.02.2026
04.03.2019-04.03.2026
12.03.2019-12.03.2026
13.03.2019-13.03.2026
19.03.2019-19.03.2026
20.03.2019-20.03.2026
25.03.2019-25.03.2026
26.03.2019-26.03.2026
01.04.2019-01.04.2026
04.04.2019-04.04.2026
05.04.2019-05.04.2026
11.04.2019-11.04.2026
15.04.2019-15.04.2026
22.04.2019-22.04.2026
25.04.2019-25.04.2026
03.05.2019-03.05.2026
07.05.2019-07.05.2026
09.05.2019-09.05.2026
14.05.2019-14.05.2026
30.05.2019-30.05.2026
06.06.2019-06.06.2026
14.06.2019-14.06.2026
19.06.2019-19.06.2026
26.06.2019-27.06.2026
27.06.2019-27.06.2026  
08.07.2019-08.07.2026
10.07.2019-10.07.2026
11.07.2019-11.07.2026
12.07.2019-12.07.2026
18.07.2019-18.07.2026
19.07.2019-19.07.2026
22.07.2019-22.07.2026
23.07.2019-23.07.2026
Žutom bojom (u tabeli) su označeni farmaceuti koji u narednom roku treba da predaju dokumentaciju.  
Dokazi o edukaciji koje ste dužni da podnosite u periodu od 90 dana prije isteka navedenog datuma, mogu se dopunjavati novim potvrdama o učešću (ukoliko u tom periodu bude novih predavanja) zaključno sa npr. 02.11.2019. i tako redom u zavisnosti od perioda kada je farmaceutu izdata licenca.
Kompletan spisak sa imenima licenciranih farmaceuta (zbog lakšeg uvida) u prilogu.
 
Važno: Za predavanja koja su pohađana van zemlje neophodno je priložiti pored potvrde i program edukacije shodno novom Pravilniku.
 
Napomena: Ako farmaceut iz opravdanih razloga (bolovanje duže od 6 mjeseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog njege djeteta i sl.) nije ostvario navedene uslove, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi. 
 
Komori je potrebno podnijeti dokaz o spriječenosti, putem e-maila.
 
U prilogu Pravilnik i spisak farmaceuta po periodima izdavanja. Molimo vas da pratite datume izdavanja na vašim licencama i da u odnosu na to dostavljate dokaze Komori. Dokaze dostavljati u vidu kopije, a originale čuvajte kod sebe, kao dokaz (obzirom na 7 godina  važenja licence i prikupljanja bodova za to vrijeme.

Takođe u ovoj kategoriji