Pharmaceutical Chamber of Montenegro

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA

Privredna komora Crne Gore

Uvaženi,

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, u utorak, 28.05.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 časova, na temu:

„USKLAĐIVANJE POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA”

Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima, menadžerima privrednih društava svih vrsta djelatnosti koji žele stabilan i kvalitetan rast, razvoj i poboljšanje organizacijskih aspekata svoje organizacije.

Komunikacija predstavlja ključan preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumijevaju i na njih odgovaraju. Kada je u pitanju radni kolektiv, komunikacija se odvija između većeg broja ljudi, u definisanom kontekstu, te onda postaje jasno zašto je ona upravo kamen temeljac svih važnih organizacionih procesa. Ako organizacionu kulturu svedemo na pojedinačne elemente, onda je ono što te elemente drži na okupu upravo kvalitetna i efikasna komunikacija. Zato je bez nje teško zamisliti zadovoljne i motivisane zaposlene, dobar timski rad i sve ono što čini da se ljudi koji rade u nekoj firmi osjećaju njenim sastavnim dijelom i organizacione ciljeve doživljavaju i kao svoje lične.

Na seminaru će biti predstavljene metode i pristupi u sektoru ljudskih resursa, kao i test koji procenjuje efikasnost zaposlenih, kao i njihove karakteristike u poslovnom okruženju.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do ponedeljka 27.05.2019. godine, popunjavanjem prijave na ili na e-mail adresu: obrazovanje@pkcg.org.

Telefon za dodatne informacije je: 020 230 605.

U prilogu je pozivno pismo i agenda događaja.

S poštovanjem,

Ksenija Đukanović | Samostalni savjetnik | Sektor za obrazovanje i kvalitet

PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE Novaka Miloševa 29/II, Podgorica 81000, Crna Gora


POZIVNO PISMO

AGENDA

Takođe u ovoj kategoriji