Pharmaceutical Chamber of Montenegro
Mjesečna arhiva

Maj 2019

TERAPIJA BOLA

Predavanje u organizaciji Krka kompanije, na temu Terapija bola, 28. maja u hotelu 'Podgorica', sa početkom u 13.30 h, akreditovano sa 4 boda od strane Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju.

SJEDNICA SKUPŠTINE FARMACEUTSKE KOMORE CG

Poštovani, Redovna sjednica  Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore,  dana 30.05.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 časova, hotel 'Podgorica' . Dnevni red Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice održane 6. 3. 2019.  i…

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA

Uvaženi, Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, u utorak, 28.05.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore…

EDUKATIVNA KAMPANJA CALIMS

U susret III Kongresu farmaceuta Crne Gore, Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) poziva farmaceute da aktivno učestvuju u sistemu praćenja bezbjednosti ljekova u prometu. U saradnji sa Farmaceutskom komorom Crne Gore, CALIMS…