Pharmaceutical Chamber of Montenegro
Mjesečna arhiva

Maj 2019

TERAPIJA BOLA

Predavanje u organizaciji Krka kompanije, na temu Terapija bola, 28. maja u hotelu 'Podgorica', sa početkom u 13.30 h, akreditovano sa 4 boda od strane Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju.

EDUKATIVNA KAMPANJA CALIMS

U susret III Kongresu farmaceuta Crne Gore, Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) poziva farmaceute da aktivno učestvuju u sistemu praćenja bezbjednosti ljekova u prometu. U saradnji sa Farmaceutskom komorom Crne Gore, CALIMS…