Pharmaceutical Chamber of Montenegro

STRUČNA KONFERENCIJA

18-20.10.2018.

Poštovani,

Obavještavamo vas  da će se  u periodu od 18-20. oktobra 2018. u hotelu ‘Palmon Bay & Spa’ u Herceg Novom, održati dvodnevna stručna konferencija  “10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja“  u organizaciji CALIMS.

Konferencija je akreditovana sa 15 i 10 bodova.

Štampani materijal koji će biti podijeljen učesnicima Konferencije uključuje 3 publikacije:

– Registar ljekova 2017, koji pored spiska ljekova i najznačajnijih informacija o njihovoj efikasnoj i bezbjednoj primjeni predstavlja i vrstu farmakoterapijsklog vodiča sa tekstovima o značajnim oblastima farmakoterapije

– Monografija povodom 10 godina CALIMS u kojoj su spram nadležnosti CALIMS predstavljene ključne aktivnosti u prethodnih 10 godina

– Brošura o potrošnji ljekova u Crnoj Gori sa stručnom analizom potrošnje po farmakoterapijskim grupama.

Link za sajt konferencije je: http://www.calims-konferencija.me


PROGRAM KONFERENCIJE

Takođe u ovoj kategoriji