Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 3

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

21.01.2015. :: III Kongresa farmaceuta BiH

Poštovani članovi,

Prosleđujemo Prvo obavještenje u vezi održavanja III Kongresa farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem.

Prilog: 'FARMACIJA ZASNOVANA NA DOKAZIMA'

29.12.2014. :: II kongres farmaceuta Crne Gore

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Posebna nam je čast i zadovoljstvo da najavimo održavanje II Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Kongres će se održati u hotelu 'Splendid' u Bečićima, u periodu od 28-31.maja 2015. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača.

Moto Kongresa je: 'Farmacija - Nauka i praksa, vođene humanošću'.

Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2015.me (sponzorski paketi,prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u 'Splendidu' kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje našem tehničkom organizatoru:

'PRiSMA – korporativne komunikacije', Marka Miljanova 68, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili fax: 00382/0/20 601-145, 00382/0/20 601-146, gsm: 00382/0/67 867-072.

Očekujemo Vaše učešće!

S poštovanjem,

Predsjednica Organizacionog odbora, Slavica Vučurović, mr ph

Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, Milanka Žugić, mr ph

veb-sajt kongresa: 'II KONGRES FARMACEUTA CG'

04.12.2014. :: Info za nerezidente

Poštovani,

Molimo sve nerezidente kojima ističe Odobrenje za rad, da produžavaju isto blagovremeno.

Naime, u januaru koristimo II dio godišnjeg odmora i to u periodu od 9-18. januara 2015., provjeravaćemo e-mail (sa radom počinjemo u ponedeljak 19. januara). Takođe prethodno su Novogodišnji i Božićni praznici, pa Vas molim da imate to u vidu prilikom predaje dokumentacije.

Napomena: Po Vašem zahtjevu Komora prema Pravilniku dužna je odlučiti u roku od 15 dana od dana predaje zahtjeva za izdavanje ili produženje Odobrenja za rad. Za produženje Odobrenja za rad potrebno je: Ovjerena kopija rješenja o privremenom boravku iz MUP-a, kopija dozvole za zapošljavanje sa ZZZCG, kopija pasoša - prva strana i strana gdje se vidi boravak, ugovor o radu (ovjeren ili original) i uplate za članarinu i odobrenje (www.fkcg.org)

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ :: K. EDUKACIJE :: NAJAVA PREDAVANJA KE :: MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI :: PRAVA PACIJENATA :: PRAVILNICI :: ZANIMLJIVOSTI

Opširnije