Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 3

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

26.03.2015. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani članovi Skupštine Komore,

Potvrđujemo termin za I redovnu sjednicu Skupštine za srijedu, 1. april 2015. u Hotelu 'Ramada', Podgorica, u 13.00 h

23.03.2015. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani članovi Skupštine Komore,

Obavještavamo Vas da je I redovna sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore planirana najvjerovatnije za srijedu, 01. april 2015. godine.

O tačnom terminu i mjestu održavanja blagovremeno ćemo Vas obavijestiti.

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice

2. Odluka o članarini za 2015. godinu

3. II Kongres farmaceuta - Maj 2015.

4. Aktivnosti Komore

5. Razno (Završni račun, aktuelnosti, itd...)

19.03.2015. :: Spisak kandidata

KONAČAN SPISAK KANDIDATA ZA PREDAVANJE HEMOMONT (dio pripravničkog staža koji se odnosi na kontrolu ljekova ) za ROK zakazan za 20.mart (petak) 2015 g. u 18.30h (u prostorijama Farmaceutske komore CG)

1. Zana Sefa, Montefarm Jadran,Ulcinj,

2. Dražen Kovačević, Laurus PZU, Podgorica,

3. Nataša Đinović, Laurus PZU, Podgorica

4. Mučalica Milena , Apoteka "Holos" Podgorica

5. Sanda Rastoder ,apoteka Kruševac, Montefarm u Podgorici.

6. Ana Todorović, oktobar , Sahat kula Podgorica, Montefarm

7. Dragana Marković, Montefarm Pljevlja

8. Brikena Jakupi Markashi , Montefarm

9. Vedrana Matijević apoteci "Riva",Tivat,

10. Nermin Dzeko, Apoteka Lijek Blok 6, Podgorica,

11. Katarina Bogavac, Montefarm, apoteka 'Podgorica',

12. Snezana Zecevic, Montefarm, apoteka 'Podgorica', Podgorica

13. Bojana Guberinic, Montefarm, apoteka 'Hipokrat', Berane,

14. Tamara Jokic, Apoteka Lijek Trg, Podgorica.

15. Marko Ćorović, Aesculab

16. Biljana Burić, apoteka "Morača" , Montefarm,

17. Čukvas Veselin, 15.januar, apoteka Veselin Herceg Novi i

18.Nermina Peričić, Apoteka GMG Bar.

19. Dina Zejnilović, apoteka Kruševac, Montefarm ,Podgorica

Napomena: Predavač je uvažio sve primljene prijave, ponijeti pripravničku knjižicu zbog potpisa predavača. Spisak je istaknut i putem e-maila prijavljenima i na fb stranici Komore.

09.03.2015. :: Fond za zdravstveno osiguranje CG

Spisak privatnih apoteka sa kojima je Fond zaključio ugovore i u kojima osiguranici mogu podići lijekove na recept (osim Insulina, Somatropina, lijekova koji sadrže droge, psihotropne supstance i infuzionih rastvora)

Prilog: SPISAK

06.03.2015. :: Spisak kandidata za predavanje

Poštovani pripravnici,

SPISAK KANDIDATA ZA PREDAVANJE HEMOMONT (dio pripravničkog staža koji se odnosi na kontrolu ljekova ) za ROK zakazan za 20.mart (petak) 2015 g. u 18.30h (u prostorijama Farmaceutske komore CG)

1.Zana Sefa, Montefarm Jadran, Ulcinj,

2.Dražen Kovačević, Laurus PZU, Podgorica,

3.Nataša Đinović, Laurus PZU, Podgorica

4. Mučalica Milena, Apoteka "Holos" Podgorica

5.Sanda Rastoder, Apoteka Kruševac, Montefarm u Podgorici.

6.Ana Todorović, oktobar, Sahat kula Podgorica, Montefarm

7.Dragana Marković, Montefarm Pljevlja

8. Brikena Jakupi Markashi, Montefarm

9. Vedrana Matijević, Apoteci "Riva",Tivat,

10. Nermin Dzeko, Apoteka Lijek Blok 6, Podgorica,

11. Katarina Bogavac, Montefarm, apoteka 'Podgorica',

12.Snezana Zecevic, Montefarm, Apoteka 'Podgorica', Podgorica

13.Bojana Guberinic, Montefarm, Apoteka 'Hipokrat', Berane,

14. Tamara Jokic, Apoteka 'Lijek', Trg Podgorica.

15.Marko Ćorović, Aesculab

16. Biljana Burić, Apoteka "Morača" , Montefarm,

17.Čukvas Veselin, 15.januar, Apoteka 'Veselin' Herceg Novi

18.Nermina Peričić, , Apoteka 'GMG' Bar

Napomena: Predavač je uvažio sve primljene prijave, ponijeti pripravni;ku knjižicu zbog potpisa predavaca. Spisak će biti takođe istaknut i putem e-maila i na fb stranici Komore.

15.02.2015. :: II Kongres farmaceuta CG

Poštovani,

Organizacioni odbor Drugog kongresa farmaceuta Crne Gore, dana 12.02.2015. godine, donio je ODLUKU o produženju termina za:

• Prijem sažetaka najkasnije do 01.04.2015. godine

• Rane kotizacije najkasnije do 15.03.2015. godine i

• Obavještenje o prihvatanju radova najkasnije do 01.05.2015. godine.

Predsjednica Organizacionog odbora,

Slavica Vučurović, mr ph

01.02.2015. :: II Kongres farmaceuta CG

Poštovani/a članovi i uvaženi saradnici,

Ovim putem Vas želimo da Vas podsjetimo na:

• povoljnosti uplate rane kotizacije (rok za iste je do 15.02.2015.godine) za II Kongres farmaceuta Crne Gore u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore i Svjetske farmaceutske organizacije - FIP (Pharmaceutical International Federation)

• prijava radova u toku, prijem sažetaka do 01.03.2015. i

• obavijest o prihvatanju radova do 01.04.2015.

Kongres će se održati u hotelu 'Splendid' u Bečićima, u periodu od 28-31.maja 2015. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača. Moto Kongresa je: 'Farmacija - Nauka i praksa, vođene humanošću'.

Tehnički organizator Kongresa je: 'PRiSMA – korporativne komunikacije', Marka Miljanova 68, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili fax: 00382/0/20 601-145, 00382/0/20 601-146, gsm: 00382/0/67 867-072.

Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2015.me (sponzorski paketi,prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u 'Splendidu' kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje našem tehničkom organizatoru.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom važnom događaju kroz prijave Vaših zainteresovanih učesnika i predavača koji bi imali ovim putem mogućnost da prenesu iskustva iz svoje zemlje, a sve u cilju da uspostavimo naučno-strukovnu saradnju i kroz ovo, kao i začetak medjudržavne saradnje u oblasti farmacije.

U attach. teme Kongresa i informacije o kotizacijama koje takođe možete naći na sajtu Kongresa.

Dobro došli!

www.fkcg.org

www.kongres2015.me (sajt ima cg i eng verziju)

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ :: K. EDUKACIJE :: NAJAVA PREDAVANJA KE :: MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI :: PRAVA PACIJENATA :: PRAVILNICI :: ZANIMLJIVOSTI

Opširnije