Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 3

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

17.07.2015. :: Novi pravilnici

Poštovani, objavljeni su novi Pravilnici, i to: Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa lijeka u registar homeopatskih ljekova, Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa lijeka u registar tradicionalnih biljnih ljekova, Pravilnik o načinu i uslovima oglašavanja ljekova - Objavljen u 'Sl. list CG' broj 2/2014 i Pravilnik o obrascu i sadržini recepata, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova (Napomena: Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Sl. listu)...

Download: PRAVILNICI

02.07.2015. :: Obavještenje o godišnjem odmoru i napomena za izmirenje članarine

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da će Sekretar Komore počevši od 3. avgusta (ponedeljak) zaključno sa 21. avgustom 2015. biti na godišnjem odmoru.

Sa radom počinje 24. avgusta (ponedeljak).

Možete se obraćati putem e-maila.

Napomena: Molimo da strani državljani kojima ističe rok za produženje Odobrenja blagovremeno predaju dokumentaciju.

Zakonski rok za završavanje dokumentacije od strane Komore je 15 dana od datuma predaje dokumentacije za Odobrenje odn. produženje Odobrenja.

Molimo sve članove ukoliko žele da preuzmu sertifikate da se jave da bi ih mogli preuzeti prije početka odmora.

Istovremeno napominjemo članove koji nisu izmirili članarinu za prošlu godinu kao i za prvi dio 2015 godine, da svoje obaveze prema Komori izmire.

Godišnja članarina je 60,00 eura, a polugodišnja 30,00 eura.

U prilogu Odluka o članarini i izgled naloga za uplatu.

Download: NALOG ZA UPLATU

Download: ODLUKA

22.06.2015. :: Predavanja - Kontinuirana Edukacija 2015

22.06.2015. - 13:30 h - 'Pharmaswiss' & 03.07.2015. - 18:00 h - 'Esensa' (Farmegra doo)

Link: OPŠIRNIJE

03.06.2015. :: Kongres - Fotografije

Poštovani, na ovom linku dostupne su fotografije sa II Kongresa sa međunarodnim učešćem:

Link: FOTOGRAFIJE

26.05.2015. :: Predavanja

Objavljena ažurirana lista predavanja u narednom periodu...

Link: PREDAVANJA

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ :: K. EDUKACIJE :: NAJAVA PREDAVANJA KE :: MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI :: PRAVA PACIJENATA :: PRAVILNICI :: ZANIMLJIVOSTI

Opširnije