Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 3

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

02.02.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva®(erlotinib).

Opširnije

28.01.2016. :: Preuzimanje Licenci za rad

Poštovani budući članovi Komore - farmaceuti,

Napomena u vezi preuzimanja Licence za rad: Preuzimanje istih vrši se isključivo lično u prostorijama Komore. Shodno Zakonu protivpravno je zasnivanje radnog odnosa/stupanje u radni odnos prije preuzimanja Licence za rad od strane Komore tj. rad bez Licence. Rok za izradu Licence shodno aktima Komore je 15 dana od podnošenja zahtjeva (i prateće dokumentacije)za izdavanje iste Komori. U izuzetnim slučajevima moguće je uz rješenje i Izvod iz registra Komore (taksa uz predaju zahtjeva za izdavanje Izvoda shodno Odluci o nadoknadama je 5,00 eura). Podsjećanja radi još jednom u prilogu Odluka.

25.01.2016. :: Info za pripravnike

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo se Ministarstvu zdravlja kao nadležnom (čijim podzakonskim aktom je regulisana procedura obavljanja staža i polaganja stručnog ispita) obratili e-mailom/dopisom u vezi rješavanja pitanja daljeg načina obavljanja dijela staža za pripravnike farmaceute koji se odnosi na kontrolu ljekova, a koji se obavljao u prostorijama Komore u vidu predavanja mentora dipl ph Nikole Goranovića (Hemomont) kao prelazno /privremeno rješenje shodno održanom sastanku od 07.05.2014. u Ministarstvu zdravlja. Ovo sve u cilju daljeg nesmetanog obavljanja ovog dijela staža za pripravnike u adekvatnim uslovima i ustanovi za to predviđenoj shodno Pravilniku koji reguliše obavljanje pripravničkog staža.

Podsjećanja radi, shodno postojećem Pravilniku (čl.8 )kontrola kvaliteta ljekova - obavlja se u laboratoriji za kontrolu kvaliteta ljekova - 15 dana.

U sklopu ovog staža predviđeno je da se pripravnik:

- upoznaje se sa:poslovima i organizacijom rada laboratorije za kontrolu ljekova

- procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smjernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse;

- ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih, pomoćnih supstanci i ambalaže;

- primjenom odgovarajućih procedura za ispitivanje ljekova u skladu sa evropskom, nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili provjerenim metodama ispitivanja;

- obradom i procjenom rezultata ispitivanja;

- vođenjem laboratorijske dokumentacije;

- zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu ljekova.

Kada dobijemo odgovor Ministarstva i rješenje ovog pitanja bićete obaviješteni putem sajta Komore i fb stranice.

Napomena: Molimo kolege pripravnike za strpljenje jer za sada nećemo vršiti prijem prijava preko naše službe (Komore)

22.01.2016. :: Članarina

Poštovani,

Aktivna je Odluka o članarini za 2016. godinu. Molimo poštovane članove da izmire dug iz 2015. i otpočnu sa plaćanjem članarine za 2016. godinu.

Odluka

22.01.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'GUŠMIROVIĆ'

Mjesto rada: Berane

Opširnije

19.01.2016. :: Spiskovi

Poštovani pripravnici,

Sledeći rok (rok br. 6) za dio staža koji se odnosi na kontrolu ljekova zakazan je za 21.01.2016. u 18.30 h u prostorijama Komore (Nikole Kovačevića 12, blok 5). Obzirom da postoje dva spiska prijavljenih, postoji mogućnost da za rok br. 7 termin bude 22.01.2016. Za rok br. 7 predavač će potvrditi da li će isti biti održan, kao i tačno vrijeme održavanja u toku prvog roka.

Spisak za rok br. 6:

1.Anisa Kurtagic: Apoteka "Jatros", Rozaje,

2.Enisa Nurkovic: Apoteka "Jatros", Rozaje,

3.Ilma Hadzic , 06.07.2015, , apoteka Zabjelo

4.Marija Miljanic, ,06.07.2015, apoteka Zabjelo ,

5.Dijana Džarić, apoteka Sahat kula

6.Nataša Bašić, 06.07.2015 apoteka Sahat kula

7.Ivana Dzuverovic , Risto Vukotic u Pljevljima,

8.Marija Zindovic , apoteka Krusevac,

9.Djukic Tamara, apoteka Krusevac,

10.Djurisic Anja , apoteka Krusevac, jul 2015

11.Labudovic Ivana , apoteka Krusevac, jul 2015

12.Sandra Scepovic, apoteka Tea Medica, Bar,

13. Strugar Nevena. Apoteka "Tea Medica 20" u Podgorici

14.Aleksandar Pesic, Lijek 8,

15.Aida Ezelagic, Apoteka "Panaceja 1" - Tea Medica, Ulcinj,

16.Sonja Blazevic,

17. Mersiha Kalić, apoteka Stanić, B.Polje

Spisak za rok br. 7

1.Jankovic Milena , apoteka Tea Medica, 14 Cetinje,

2. Bojana Marković, Cosmetics Pharmacy 2 (d.o.o. ,,MPM''), Podgorica,

3.Milica Labudovic, apoteka Moraca,

4.Miodrag Tmusic, apoteka "Tea-Medica 18", Podgorica;

5.Stana Vujović, apoteka Onogošt u Nikšiću,

6.Milica Grbović, apoteka Onogošt u Nikšiću,

7.Gordana Vukotić, apoteka Onogošt u Nikšiću,

8.Dijana Rudovic / volontirala u apoteci Vigor,a od 1.septembra u apoteci Remedia u Niksicu,

9. Nada Knezevic, Ap.Zdravlje,

10.Delić Tijana, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

11.Kostić Jelena, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

12.Ruljić Slobodanka, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

13.Marina Ivanjic, 6.jula Mogren Budva ,

14.Anđela Rudović,Tea Medica 5 , Nikšić,

15.Obradovic Jovana , Montefarm, Bijelo Polje,

16.Janjusevic Dragojla, apoteka Tea Medica 8 Pljevlja,

17.Sabela Mujovic,, u Rožajama u apoteci "Jatros"

18.Nebojša Terzić, apoteka Vila ,Podgorica,

19.Jovana Delic,

20.Stefan Premovic apoteka Prima Berane

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije