Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

26.07.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Bijelo Polje, Berane, Tivat, Kotor, Petrovac i Sutomore

Oglas AO 043 važi do: 26.01.2017.

DIPL. FARMACEUTI I FARM. TEHNIČARI

Oglas

15.07.2016. :: Ne propustite! - Produžen rok za ranu kotizaciju za Ljetnu školu kliničke farmacije 2016...

Poštovani,

Obavještenje u vezi Ljetnje škole kliničke farmacije u Splitu:

U prilogu finalni program Ljetne škole kliničke farmacije koja će održati u Splitu 19.-21.08.2016.

Prvi dan škole su organizovane inicijalne radionice, sve s novim slučajevima, tako isto i zadnji dan. U subotu za one koji su bili prošle godine priredili nove slučajeve i teme na naprednijoj osnovi za koje će biti poslati materijali za pripremu: Interakcije antimikrobnih, psihotropnih i hormonskih ljekova - Varfarin klinika - Individualizacija terapije.

Za one koji dolaze prvi put, rezervisani su slučajevi na početnoj osnovi. Za diskusiju je ostavljeno više vremena, u radionicama će se pridružiti još dva moderatora; magistar farmacije Lovre Zekan, i magistra farmacije Antonija Banić, univ. spec. kliničke farmacije, oboje doktoranti u području kliničke farmakologije.

Prijave su otvorene! Kontakt na: skola.farmacije@mefst.hr ili Tel: 021 – 557-851.

Raspored

10.07.2016. :: Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za izradu faksimila

Dostupan je za preuzimanje 'Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za izradu faksimila'...

Zahtjev

07.07.2016. :: Podsjećanje na obavezu farmaceuta o prijavljivanju promjene podataka (radno mjesto, status-prezime itd...)

Izvod iz Pravilnika o upisu u registar dipl.farmaceuta mart 2010. i čl. 16 Statuta Farmaceutske komore CG

Član 5.

Član Komore dužan je da prijavi svaku promjenu podataka u roku od 15 (petnaest) dana uz odgovarajuću dokumentaciju.

06.07.2016. :: Prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova

Poštovani/e,

U cilju promocije prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova prenosimo sledeću vijest:

Uspješnom realizacijom projekta “Povezivanje informacionih sistema CALIMS i MONTEFARM - Elektronska prijava neželjenog dejstva lijeka”, farmaceuti iz zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm" od petka, 01.07.2016. imaju mogućnost da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prijave direktno, kroz informacioni sistem koji koriste u svakodnevnom radu.

Tim povodom je, na portalu CALIMS, u dijelu Novosti, objavljena i prigodna vijest.

Hyperlink za vijest

03.07.2016. :: Pravilnik

Dostupan Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i o načinu propisivanja i izdavanja ljekova.

Pravilnik

29.06.2016. :: Produženje roka predaje zahtjeva za izradu faksimila i predaje Farmaceutskoj komori od strane farmaceuta

Poštovani/e,

Obavještavamo Vas da je odobreno od strane Ministarstva zdravlja (shodno našem dopisu) produženje roka predaje zahtjeva za izradu faksimila i predaje Farmaceutskoj komori od strane farmaceuta.

O tačnom datumu početka predaje zahtjeva bićete obaviješteni putem mejla i na sajtu blagovremeno (najvjerovatnije od septembra).

Obavezu izrade faksimila imaju domaći i strani državljani (u skladu sa privremenim boravkom dok pružaju zdr. zaštitu) koji neposredno pružaju zdravstvenu zaštitu.

U prilogu odgovor Ministarstva i naša prethodno poslata inicijativa.

U prilogu šaljemo Vam na uvid još jednom i odgovor Ministarstva (na upit članova) u odnosu na trošak izrade.

Molimo Vas da dokumenta pregledate i pročitate zbog praćenja dalje procedure koju sprovodimo.

Hvala.

S poštovanjem, Biljana Savović, dipl.pravnik

Sekretar Farmaceutske komore CG

Obavještenje za faksimil

Odgovor Ministarstva u vezi produženja roka za predaju zahtjeva

Inicijativa - molba Ministarstvu

29.06.2016. :: Obavještenje o prijemu Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta - EAPH

Prijem Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta - EAPH izvršen je na godišnjoj Skupštini EAHP održanoj od 09. do 12. juna 2016.godine, u Pragu, Republika Češka.

Našu zemlju su predstavljali predsjednica Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore, mr ph spec. Vesna Bašić Milošević i mr ph spec Ljiljana Jauković u svojstvu delegata.

OPŠIRNIJE

27.06.2016. :: Sjednica Skupštine

Poštovani članovi,

Redovna sjednica Skupštine održaće se u srijedu 29.06.2016. u 10 h (u trajanju od 10-11 h) u hotelu 'Premier', kongresna sala Zeta. (Bul. Sv. Petra Cetinjskog).

Dnevni red:

1. Aktivnosti Komore i inicijative u proteklom periodu

2. Projekat Smart pharmacist

Napomena za tačku 2: Povodom projekta Smart pharmacist i održane radionice na Medical konferenciji kojoj ste prisustvovali, šaljemo Vam predlog sporazuma koji se tiče budućih aktivnosti i implementacije ovog projekta.

Zamolili bismo Vas da razmotrite termine (mozda septembar kao početni rok prvih aktivnosti ..) kao i da pripremite komentare i sugestije na isti u odnosu na predložene faze/fin.konstrukciju i termin koji Vi smatrate da bi bio produktivan.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo.

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI

BUSINESS COLLABORATION AGREEMENT

26.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje - 'Pharmaswiss' organizuje predavanje na temu 'Crijevna mikrobiota u zdravlju i bolesti' 04.07.2016. u 13.30 h u DZ 'Berane', Berane.

Predavanje - 'Innotech' (Farmegra) organizuje predavanje na temu "Hronična vesnka insuficijencija" 28.06.2016. u Hotelu 'Princess' - Bar u 17 h.

Opširnije

23.06.2016. :: OBAVJEŠTENJE o upućenom zahtjevu Min. zdravlja radi produženja rokova izvršenja procedure za izradu faksimila

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da smo povodom procedure izrade faksimila, uputili Inicijativu Ministarstvu zdravlja radi produženja /prolongiranja roka predaje zahtjeva i same izrade faksimila.

U prilogu tekst inicijative i dokumenta koja su poslata mejlom.

Tekst Statuta je dat na saglasnost Ministarstvu zdravlja,zatim slijedi procedura kod CRPS i objavljivanje u Sl. listu, nakon čega će stupiti na snagu.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

Obrazac za registar

Inicijativa - molba Ministarstvu

Uputstvo za faksimil

Odluka o izmjenama i dopunama statuta - nacrt

Odluka o faksimilu

STATUT FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

ARHIVA PROŠLIH VIJESTI - 2016. GODINA

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije