Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

23.06.2016. :: OBAVJEŠTENJE o upućenom zahtjevu Min. zdravlja radi produženja rokova izvršenja procedure za izradu faksimila

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da smo povodom procedure izrade faksimila, uputili Inicijativu Ministarstvu zdravlja radi produženja /prolongiranja roka predaje zahtjeva i same izrade faksimila.

U prilogu tekst inicijative i dokumenta koja su poslata mejlom.

Tekst Statuta je dat na saglasnost Ministarstvu zdravlja,zatim slijedi procedura kod CRPS i objavljivanje u Sl. listu, nakon čega će stupiti na snagu.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

Obrazac za registar

Inicijativa - molba Ministarstvu

Uputstvo za faksimil

Odluka o izmjenama i dopunama statuta - nacrt

Odluka o faksimilu

STATUT FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

16.06.2016. :: Info

Poštovane koleginice, kolege,

Zahvaljujemo svima na ispoštovanoj proceduri i glasanju, kao i na sugestijama u vezi poslate dokumentacije. Sva dokumenta su dobila saglasnost uz postojanje kvoruma članova Skupštine. Sređenu i finalnu verziju dokumenata poslaćemo putem e-maila do kraja nedelje, kao i Zapisnik povodom iste sa usvojenim odlukama i rješenjima.

Dalja procedura je predaja Statuta na saglasnost Ministarstvu zdravlja,a zatim predaja CRPS-u radi objave u Sl.listu. Uporedo je započet rad na pripremi tendera (šoping metoda) i tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu faksimila za potrebe Komore, shodno novoj nadležnosti. Nakon završetka ove procedure odredićemo rok za predaju zahtjeva za izradu faksimila Komori. O roku predaje zahtjeva, članovi Komore će biti posebno obaviješteni.

Napomena: Ministarstvu zdravlja uputićemo inicijativu za produženje roka do kraja tekuće 2016.godine, (koji je dat u Pravilniku-3 mjeseca od stupanja na snagu istog) za izradu novih, kao i zamjenu starih faksimila, a iz razloga prethodno nabrojane procedure, godišnjih odmora, kao i faksimila koji su urađeni tokom prethodne godine.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

12.06.2016. :: Najava predavanja

Innotech - 16.06.2016. radionica u 13.30 h DZ 'Herceg Novi', Herceg Novi

Innotech - 24.06.2016. radionica u 13.30h, hotel 'City' Podgorica

Pharmaswiss - 20.06.2016. u 13.30 h, DZ 'Budva', Budva

Opširnije

11.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Esensa' (Farmegra) na temu: "Esenbak za osjećaj lak". Predavanje će se održati 13.06.2016. u 19.00 h u hotelu 'Ramada', Podgorica.

Opširnije

10.06.2016. :: Sjednica Skupštine

Poštovane koleginice/kolege,

Obavještavamo Vas da se sjednica Skupštine zakazana za 15. jun odlaže i ista će se održati u zadnjoj nedjelji juna mjeseca zbog povećanog obima posla i nemogućnosti usklađivanja istih sa prvim terminom u odnosu na drugu tačku dnevnog reda. Tačan termin i mjesto ćemo blagovremeno obavijestiti.

Zbog hitnosti postupka statusnih izmjena u odnosu na I tačku dnevnog reda, a radi dalje procedure koja se tiče postupka izrade faksimila, održaće se za taj dio elektronska sjednica računajući od danas - gdje svaki član Skupštine o saglasnosti na poslati materijal treba da odgovori sa DA ili NE.

I tačka Dnevnog reda daje se na glasanje:

Predlog Statuta Komore - izmjena i Odluka o izmjeni

-Predlog Odluke o faksimilu na predlog Izvršnog odbora

- Rješenje o imenovanju i formiranju Komisije za uništavanje faksimila

-Predlog Uputstva o postupku, načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o faksimilu, uništavanju i stavljanju van upotrebe faksimila

- Zahtjev za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (zahtjev koji podnosi zdravstveni radnik) - obrazac

Molimo Vas da Vaše odgovore šaljete zaključno sa 15. junom, kada ću Vam poslati zapisnik sa iste i zaključenim dnevnim redom povodom toga. Nakon toga usvojena akta predajemo na saglasnost Ministarstvu zdravlja CG, a zatim CRPS-u na proceduru i objavu u Sl. listu.

U prilogu je službeni odgovor Ministarstva zdravlja, u vezi obaveze plaćanja troškova za izradu faksimila koji molim Vas pročitajte. Osim statusne procedure, predstoji i procedura. javne nabavke - izbora najpovoljnije ponude za izradu faksimila .

Početak roka predaje zahtjeva u toku sledeće nedelje posebno ćemo obavijestiti.

Takođe, Ministarstvu zdravlja ćemo poslati inicijativu za produženje roka predaje i zamjene starih novim faksimilima do kraja tekuće 2016. godine (jer zbog prethodnih procedura koje traju duže) postoji mogućnost kašnjenja

Statut

Uputstvo za faksimil

Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za faksimil

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

Odluka o izmjenama i dopunama statuta nacrt

Odluka o faksimilu

Obavještenje za faksimil

03.06.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Podgorica, Kotor, Sutomore, Bar, Budva, Tivat

Oglas AO 042 važi do: 09.12.2016.

FARM. TEHNIČARI

Oglas

06.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje kompanije 'Neregelia', 7. jun 2016. u 13 h, hotel 'Podgorica' - akreditovano sa 5 bodova.

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Miofarm' akreditovana sa po 5 bodova na temu 'Efikasnost i bezbjednost preparata na bazi oktenidina': 08. jun 2016 u 18 h hotel 'Podgorica', Podgorica - 5 bodova i 09. jun 2016. u 1 3h hotel 'Splendid', Bečići - 5 bodova.

Predavanje 'Bosnalijek' 09. jun 2016. u hotel 'Ramada' u 12 h, Podgorica - 5 bodova.

Opširnije

03.06.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'PHARMACON'

Mjesto rada: Lastva Grbaljska

Oglas AO 041 važi do: 03.12.2016.

DIPLOMIRANI FARMACEUT

Oglas

26.04.2016. :: Konačni program

Konačni program za Kongres u Makedoniji, 1-5. jun 2016. godine - Ohrid.

Opširnije

26.04.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o informacijama značajnim za bezbjednu primjenu lijeka Prolia (denosumab).

Opširnije

24.05.2016. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore zakazana za 15. jun 2016. (srijeda). O mjestu i terminu održavanja bićete blagovoremeno obaviješteni.

Dnevni red

1. Kratak siže obaveza Komore shodno novoj nadležnosti (izdavanje faksimila). Vršiće se izmjena i dopuna akata Komore i dati na usvajanje na sjednici:

-Predlog Statuta Komore - izmjena i Odluka o izmjeni ,

-Predlog Odluke o faksimilu na predlog Izvršnog odbora,

-Predlog Rješenja o imenovanju i formiranju Komisije za uništavanje faksimila,

-Predlog Uputstva o postupku, načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o faksimilu, uništavanju i stavljanju van upotrebe faksimila,

-Izgled Zapisnika Komisije za uništavanje faksimila i

- Zahtjev za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (zahtjev koji podnosi zdravstveni radnik).

2. Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu (Asocijacija komora - dosadašnje aktivnosti, izlazak Biltena br. 5...).

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 10-og Juna zbog kvoruma.

Predloge gore navedenih akata dostavićemo el. putem blagovremeno, u skladu sa zakonski predviđenim rokovima.

23.05.2016. :: Najava predavanja

Predavanje - Medical konferencija 26, 27 i 28. maj hotel 'Mediteran', Bečići - akreditovano sa 15 i 10 bodova.

Predavanje - Master class radionica na temu: 'Smart Pharmacist' - Shaping our future - Oblikujmo našu budućnost zajedno kroz inovativan model za pokretanje pormjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji koja se održava 26. maja(11-17 h) u okviru Medical konferencije akreditovana sa 10 bodova.

Predavanje - Predavanja u organizaciji farmaceutske kuće 'Miofarm' akreditovana sa po 5 bodova na temu 'Efikasnost i bezbjednost preparata na bazi oktenidina', 08. jun 2016 u 18 h hotel 'Podgorica', Podgorica i 09. jun 2016 u 13 h hotel 'Splendid' Bečići.

Opširnije

13.05.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Belupo' akreditovano od strane Ljekarske komore dana 26.05.2016. u 13.00 h Hotel 'Podgorica', Podgorica i dana 27.05.2016 - Hotel 'Budva' Budva...

Predavanje u organizaciji 'Les laboratoires Servier' 18. maj 2016. godine u DZ 'Tuzi' Doma zdravlja Podgorica sa temom 'Savremena oralna terapija dijabetes melitusa tip 2 u ordinaciji izabranog doktora'...

Predavanje u organizaciji 'Pharmaswiss' dana 17.05.2016. u 13.30 h, Hotel 'Podgorica', u Podgorici na temu: 'Kada manje znači više: hemsko gvožđe u fokusu'...

Opširnije

11.05.2016. :: Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila

Postovani,

Shodno čl. 123 tačka 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao nove nadležnosti Komore (dodjeljuje broj faksimila zdravstvenom radniku) stupio je na snagu Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila (Sl.list 27/16 od 25.04.2016.).

Detaljnije informacije povodom buduće procedure koju će Farmaceutska komora sprovoditi kao novu nadležnost biće u narednom periodu procesuirane izmjenom Statuta i akata Komore kod nadležnih organa. Takođe će se odrediti zakonom propisani rokovi za sprovođenje budućih radnji (formiranje Komisjie za uništenje postojećih faksimila, dodjela novih itd..) koje su naložene novim Pravilnikom.

O svemu naprijed iznešenom bićete blagovremeno obaviješteni.

Stručna služba Komore

Pravilnik

25.04.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B tokom terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze.

Opširnije

Arhiva prošlih vijesti

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije